print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting SAKO

SAKO versterkt lokale onderwijs- en gezondheidsinitiatieven die kinderen de kans geven zich te ontplooien en te worden wie zij willen zijn.
Info Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

Zonder goede gezondheid kunnen kinderen niet mee komen op school. Zonder onderwijs krijgt een kind niet de mogelijkheid haar/zijn talenten te ontwikkelen, wat ten koste gaat van het welzijn. Deze vicieuze cirkel wil stichting SAKO doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

SAKO werkt nauw samen met lokale partners ter versterking van door hen geïnitieerde projecten. Onze programma's bieden een antwoord op daadwerkelijke problemen en wensen, zoals deze door mensen zelf zijn verwoord. Dit komt de duurzaamheid van de geboden oplossingen ten goede.

Dit willen we bereiken
In samenwerking met lokale partner organisaties streeft stichting SAKO ernaar om jaarlijks 1.450 kinderen en jongeren - variërend van 4 tot 18 jaar - passend onderwijs aan te bieden. Daarnaast ondersteunt SAKO gezondheidsprogramma's voor moeders en kinderen van 0 tot 18 jaar.
Dit gaven we uit in 2018 € 41.417
 • Maatschappelijk doel 98%
 • Wervingskosten 2%
Zo bereiken we ons doel
 1. Ondersteuning lokale onderwijsinitiatieven gericht op kleuters zodat zij toegang en aansluiting krijgen op het reguliere basisonderwijs.
 2. Ondersteuning van een alternatief scholingsprogramma gericht op kinderen die geen aansluiting hebben met het regulier onderwijs.
 3. Ondersteuning van een technische vakopleiding die jongeren uitrust met een erkend diploma en aansluiting op de arbeidsmarkt.
 4. Ondersteuning van gezondheidsprogramma's voor moeders, baby's en schoolgaande kinderen, gericht op kennisoverdracht, preventie en rechten
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 40.666
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 44.084
 • Particulieren 29%
 • Bedrijven 9%
 • Organisaties zonder winststreven 62%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 31.743
 • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Bangladesh en Indonesië
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl