Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting SAKO

SAKO versterkt lokale onderwijs- en gezondheidsinitiatieven die kinderen de kans geven zich te ontplooien en te worden wie zij willen zijn.

Dit willen we oplossen

Zonder goede gezondheid kunnen kinderen niet mee komen op school. Zonder onderwijs krijgt een kind niet de mogelijkheid haar/zijn talenten te ontwikkelen, wat ten koste gaat van het welzijn. Deze vicieuze cirkel wil stichting SAKO doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

SAKO werkt nauw samen met lokale partners ter versterking van door hen geïnitieerde projecten. Onze programma's bieden een antwoord op daadwerkelijke problemen en wensen, zoals deze door mensen zelf zijn verwoord. Dit komt de duurzaamheid van de geboden oplossingen ten goede.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
4
Doelgroepen
Actief in
Bangladesh

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

In samenwerking met lokale partner organisaties streeft stichting SAKO ernaar om jaarlijks 1.450 kinderen en jongeren - variërend van 4 tot 18 jaar - passend onderwijs aan te bieden. Daarnaast ondersteunt SAKO gezondheidsprogramma's voor moeders en kinderen van 0 tot 18 jaar.

Dit gaven we uit in 2021

€ 44.487

Maatschappelijk doel
98%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Ondersteuning lokale onderwijsinitiatieven gericht op kleuters zodat zij toegang en aansluiting krijgen op het reguliere basisonderwijs.
2. Ondersteuning van een alternatief scholingsprogramma gericht op kinderen die geen aansluiting hebben met het regulier onderwijs.
3. Ondersteuning van een technische vakopleiding die jongeren een erkend diploma geeft met aansluiting op de arbeidsmarkt of vervolgopleiding.
4. Ondersteuning van gezondheidsprogramma's voor moeders, baby's en schoolgaande kinderen, gericht op kennisoverdracht, preventie en rechten

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 43.380

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

De stichting kan de projecten blijven steunen, door de donaties van 1 institutionele sponsor, ca 150 particulieren en een aantal bedrijven die jaarlijks hun bijdrage leveren.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 48.774

Organisaties zonder winststreven
39%
Particulieren
33%
Bedrijven
27%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 57.665

Overige reserves
100%