print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting SeeYou

Het hoofdoel van de stichting is het bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap.
Info Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

Mensen met een handicap worden vaak buitengesloten in hulpverleningsprogramma's in ontwikkelingslanden. Inclusie van hen in deze programma's, is wat wij willen bevorderen.

Dit is waar we trots op zijn

Met innovatieve projecten realiseren we duurzaam betere leefomstandigheden voor onze doelgroep. We zijn met name trots op de lokale verankering van oplossingen die we samen realiseren.

Dit willen we bereiken
Toegang tot (vak-)onderwijs, werk en gezondheidszorg verbeteren voor de doelgroep: mensen met een (visuele) handicap.
Dit gaven we uit in 2020 € 3.683.126
 • Maatschappelijk doel 80%
 • Werving 15%
 • Beheer en administratie 5%
Zo bereiken we ons doel
1. Toegang tot (vak-)onderwijs
2. Toegang tot betaald werk
3. Toegang tot gezondheidszorg
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 2.964.720
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 95%
 • Voorlichting en bewustwording 5%
Zo komen wij aan ons geld
Onze inkomsten verkrijgen wij met name uit vermogensfondsen, bedrijven, particuliere donoren, kerken en institutionele fondsen.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 3.191.202
 • Organisaties zonder winststreven 59%
 • Particulieren 33%
 • Subsidies 6%
 • Bedrijven 2%
 • Verkopen en overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 2.438.469
 • Continuïteitsreserve 58%
 • Bestemmingsreserves 38%
 • Bestemmingsfondsen 4%
Medewerkers Info 15 fte
Vrijwilligers Info 10
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 7 doelgroepen
Actief in 7 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl