Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting SeeYou

Het hoofdoel van de stichting is het bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap.

Dit willen we oplossen

Mensen met een handicap worden vaak buitengesloten in hulpverleningsprogramma's in ontwikkelingslanden. Inclusie van hen in deze programma's, is wat wij willen bevorderen.

Dit is waar we trots op zijn

Met innovatieve projecten realiseren we duurzaam betere leefomstandigheden voor onze doelgroep. We zijn met name trots op de lokale verankering van oplossingen die we samen realiseren.

Medewerkers
15 fte
Vrijwilligers
9
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 1999

Dit willen we bereiken

Toegang tot (vak-)onderwijs, werk en gezondheidszorg verbeteren voor de doelgroep: mensen met een (visuele) handicap.

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.765.733

Maatschappelijk doel
81%
Werving
15%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Toegang tot (vak-)onderwijs
2. Toegang tot betaald werk
3. Toegang tot gezondheidszorg

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 3.055.997

(Directe) dienst- en hulpverlening
91%
Voorlichting en bewustwording
9%

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten verkrijgen wij met name uit vermogensfondsen, bedrijven, particuliere donoren, kerken en institutionele fondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 3.386.830

Organisaties zonder winststreven
45%
Particulieren
27%
Subsidies
26%
Bedrijven
2%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 2.045.089

ContinuĆÆteitsreserve
62%
Bestemmingsreserves
28%
Bestemmingsfondsen
10%