Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Small Miracles

Wonderen bestaan! Kleine wonderen voor kansarme kinderen in Oekraïne.

Dit willen we oplossen

De armoede en onderwijsachterstand van kansarme bevolkingsgroepen in de Transkarpaten (Oekraïne), in het bijzonder van Roma-kinderen, weeskinderen en kinderen met een beperking.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn trots en vooral dankbaar dat we gezegend door God een zegen mogen zijn voor anderen en dat er hierdoor, in deze tijd, nog (kleine) wonderen mogen gebeuren. Vandaar de naam van onze stichting: Small Miracles.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Hongarije, Nederland en Oekraïne

Sinds 1 april 2022

Dit willen we bereiken

Betere onderwijskansen voor Roma-kinderen. Betere zorg en begeleiding voor weeskinderen en kinderen met een handicap. Kwetsbare bevolkingsgroepen helpen vanuit de liefde van Jezus Christus.

Dit gaven we uit in 2021

€ 168.522

Maatschappelijk doel
89%
Beheer en administratie
7%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Jurjen en Ruth Knot wonen in Hongarije en werken van daaruit in Oekraïne. Als stichting faciliteren wij hen, samen met vrienden/donateurs.
2. Evangelisatie, educatie, ondersteuning meisjesweeshuis en dagopvang voor kinderen met een beperking, sportactiviteiten/talentontwikkeling.
3. In Oekraïne betrekken we de lokale bevolking bij de diverse activiteiten. In Nederland stimuleren we de betrokkenheid door jongerenreizen.
4. In Nederland zamelen we goederen en financiële middelen in. Hierbij maken we gebruik van een fondswerver.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 150.352

(Directe) dienst- en hulpverlening
82%
Educatie, opleidingen en cursussen
12%
Evangelisatie en zending
6%

Zo komen wij aan ons geld

Wij werven onze gelden vooral bij mensen die Jurjen en Ruth kennen en voor langere tijd betrokken willen zijn. Donateurs dragen zorg voor (een deel van) de inkomsten. Daarnaast zijn er kerken, particulieren en bedrijven die de stichting ondersteunen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 163.392

Organisaties zonder winststreven
70%
Particulieren
30%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 69.765

Bestemmingsfondsen
52%
Overige reserves
48%