Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


stichting Sport en Transplantatie

Sport en Transplantatie bevordert de fitheid van getransplanteerden via het TransFit programma voor sporten en bewegen na een transplantatie

Dit willen we oplossen

De weg naar herstel en fitheid na een orgaan- of stamceltransplantatie is lang en zit vol drempels. Het doel van het TransFit programma is deze drempels zoveel mogelijk weg te nemen. Op dit moment vinden nog te weinig getransplanteerden de weg naar voldoende beweging en sport.

Dit is waar we trots op zijn

Sport en Transplantatie heeft in de afgelopen jaren zich vooral gericht op sport en haar sporters hebben op internationaal niveau inspirerende prestaties verricht. De saamhorigheid en het lotgenoot zijn is van grote waarde. Wij gunnen dit gevoel elke getransplanteerde.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 september 2021

Dit willen we bereiken

Op dit moment telt Nederland ongeveer 20.000 orgaan- en stamcel getransplanteerden. Doel is een zo groot mogelijke groep via sport en beweging zo fit mogelijk te houden. Fitheid zorgt voor een hogere levenskwaliteit en een hogere kans op langere levensduur (tot wel 5 jaar langer)

Dit gaven we uit in 2021

€ 13.238

Beheer en administratie
83%
Maatschappelijk doel
13%
Werving
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Via het promoten en faciliteren van activiteiten gericht op recreatief en gezond bewegen om zo fit mogelijk te worden.
2. Via het vergemakkelijken mogelijkheden voor prestatie of competitieve sport om de grenzen van het lichaam te ontdekken en verleggen
3. Door het informeren van getransplanteerden, fysiotherapeuten, medische personeel en sporttrainers over de toegevoegde waarde van sporten
4. Door samen te werken met andere organisaties die zich bezig houden met de gezondheid van getransplanteerden en/of het aanbieden van sport.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.672

Recreatie, sport en wensvervulling
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij verkrijgen op 4 manieren fondsen. Via een vaste donatie van getransplanteerden (die zich lid noemen). Via acties (zoals grote clubactie en vriendenloterij of persoonlijke initiatieven), via goed doelen sponsoren en via aan sport en gezondheid verbonden bedrijfssponsoring.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 13.383

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 44.432

Overige reserves
100%