Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Steunfonds Drents Museum

Het Drents Museum ondersteunen met financiering waarvoor het museum onvoldoende middelen heeft.

Dit willen we oplossen

De CBF-erkenning stelt ons nóg beter in staat om het Drents Museum bij bijzondere projecten te ondersteunen, bij het aankopen van een bijzonder object of financiering van een speciale tentoonstelling. Op deze manier kunnen we iets teruggeven aan de samenleving.

Dit is waar we trots op zijn

Medefinanciering van aanschaf schilderij 'Onkruid verbrandende boer' van Vincent van Gogh o.m. samen met het Van Gogh Museum (in 2019).

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 september 2020

Dit willen we bereiken

Met de donaties, nalatenschappen en schenkingen die Stichting Steunfonds ontvangt, stellen we het museum in staat om met verhalen over kunst, geschiedenis en archeologie aan zoveel mogelijk mensen een verrijkende ervaring te bieden.

Dit gaven we uit in 2021

€ 17.963

Beheer en administratie
72%
Maatschappelijk doel
28%

Zo bereiken we ons doel

1. Via de door ons verkregen middelen het Drents Museum hiertoe mede in staat stellen

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 5.000

Aankoop en beheer
100%

Zo komen wij aan ons geld

Middelen worden verkregen via de doneerknop op onze internet site alsmede uit legaten, erfenissen en donaties.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 35.647

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.249.895

Bestemmingsreserves
52%
Overige reserves
26%
Bestemmingsfondsen
22%