Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Steunfonds Laatste Wil

Het vervullen van de behoefte aan een legaal, veilig, humaan en betrouwbaar werkend laatstewilmiddel voor een zelfverkozen levenseinde.

Dit willen we oplossen

Het wegnemen van blokkades in onze samenleving die mensen verhinderen in eigen regie een menselijke levenseinde te realiseren.

Dit is waar we trots op zijn

We vertolken een opvatting die door 65% van de Nederlanders wordt onderschreven, maar die nog geen stem heeft. Het lukt ons dit thema bespreekbaar te maken en zo een emancipatie in gang te zetten. Een menselijk levenseinde is voor iedereen een wenselijk levenseinde.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
5
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Ouderen
Actief in
Nederland

Sinds 1 april 2022

Dit willen we bereiken

Een legaal, veilig, humaan en betrouwbaar werkend laatstewilmiddel dat voor iedere Nederlander boven de 18 beschikbaar is.

Dit gaven we uit in 2021

€ 381.939

Maatschappelijk doel
82%
Beheer en administratie
10%
Werving
9%

Zo bereiken we ons doel

1. Wij verstrekken informatie over laatstewilmiddelen, delen ervaringen en brengen mensen met elkaar in gesprek.
2. We respecteren wet- en regelgeving, maar strijden voor verruiming daarvan.
3. We geven mensen die een zelfgekozen levenseinde voorstaan een stem, vragen respect hiervoor en nodigen uit tot dialoog.
4. We doen onderzoek naar betrokkenen en hun keuzemotieven en willen inzicht verschaffen in de zich ontwikkelende praktijken.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 311.673

Lobby en belangenbehartiging
51%
Voorlichting en bewustwording
20%
Onderzoek
18%
(Directe) dienst- en hulpverlening
12%

Zo komen wij aan ons geld

Wij vragen Nederlanders die onze missie steunen om een gift.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 735.967

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 570.958

Bestemmingsreserves
88%
Continuïteitsreserve
9%
Overige reserves
4%