print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stille Armen Maastricht

zorg dragen voor de stille armen in de regio Maastricht en deze mensen met kerst en in noodsituaties een hart onder de riem te steken
Info Sinds 1 december 2018

Dit willen we oplossen

De Stichting Stille Armen Maastricht wil zorg dragen voor de onzichtbare armen, mensen die niet snel klagen, geen geld hebben voor extra's, niet beschikken over reserves voor tegenvallers maar ondanks dit alles hun hoofd recht houden en de eindjes aan elkaar knopen.

Dit is waar we trots op zijn

De kerstactie die begon als prive initiatief in 1932 is inmiddels uitgegroeid tot een professionele actie met een groot bereik gezien de cijfers van 2017: 434 adressen, 1040 personen waarvan 466 kinderen hebben mogen genieten van de kerstdagen met een aantal mooie maaltijden.

Dit willen we bereiken
De volgende twee doelstellingen worden beoogd door de stichting:
1. De stille armen in de regio Maastricht fijne kerstdagen bezorgen in materiële zin (kerstactie);
2. Tussentijds personen of gezinnen in materiële zin bij springen om de ergste nood te ledigen (noodfonds).
Dit gaven we uit in 2017 € 75.799
  • Maatschappelijk doel 97%
  • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
  1. Kerstactie: middels een speciaal op de doelgroep afgestemd kerstpakket ervoor zorgen dat zij met kerst hun zorgen even vergeten.
  2. Noodfonds: leveren van materiële ondersteuning van mensen bij onverwachte tegenslag en situatie waarin de overige instanties niet voorzien.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 73.250
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 77.141
  • Particulieren 5%
  • Bedrijven 11%
  • Organisaties zonder winststreven 83%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 34.231
  • Continuïteitsreserve 5% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
  • Bestemmingsreserves 95% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl