print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting 't Praethuys

Informele ondersteuning voor mensen die geconfronteerd worden met kanker, bij henzelf of bij hun naasten
Info Sinds 1 december 2018

Dit willen we oplossen

Psychosociale druk verlichten bij allen die op wat voor wijze dan ook te maken hebben of krijgen met kanker.

Dit is waar we trots op zijn

't Praethuys heeft zich in Alkmaar en de omringende gemeenten een plaats veroverd; men weet wat we doen en de doelgroepen weten ons te vinden. Particulieren, bedrijven, fondsen, de gemeente en organisaties zijn bereid ons de middelen te verschaffen om ons doel te realiseren

Dit willen we bereiken
We willen bereiken dat iedereen die op welke wijze dan ook met kanker te maken krijgt, weet van het bestaan van ons huis en weet dat daar een luisterend oor kan worden gevonden. De daarvoor benodigde financiële middelen willen we zien te verwerven.
Dit gaven we uit in 2020 € 170.496
 • Maatschappelijk doel 74%
 • Beheer en administratie 24%
 • Werving 2%
Zo bereiken we ons doel
1. Aanbieden van lotgenotencontact, ontspanning, creativiteit en informatie door geschoolde vrijwilligers, onder leiding van de coördinator.
2. Aanwezigheid bij evenementen die door andere organisaties worden gerealiseerd, waar aandacht voor ons huis wordt gevraagd en gekregen.
3. Publiciteit via allerlei media, sociale media en ook de traditionele krant.
4. T.b.v. de fondsenwerving eigen evenementen, zoals een benefietdiner. Aanvragen van subsidie en ondersteuning van fondsen en instellingen.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 125.698
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Eigen evenementen, zoals een benefietdiner. Een waarderingssubsidie. Ondersteuning van particulieren, fondsen en instellingen.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 190.846
 • Particulieren 49%
 • Organisaties zonder winststreven 33%
 • Bedrijven 9%
 • Subsidies 8%
 • Verkopen en overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 475.226
 • Continuïteitsreserve 61%
 • Overige reserves 16%
 • Bestemmingsfondsen 15%
 • Bestemmingsreserves 9%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 70
Sector Welzijn
Doelgroepen 4 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl