Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting 't Praethuys

Informele ondersteuning voor mensen die geconfronteerd worden met kanker, bij henzelf of bij hun naasten

Dit willen we oplossen

Psychosociale druk verlichten bij allen die op wat voor wijze dan ook te maken hebben of krijgen met kanker.

Dit is waar we trots op zijn

't Praethuys heeft zich in Alkmaar en de omringende gemeenten een plaats veroverd; men weet wat we doen en de doelgroepen weten ons te vinden. Particulieren, bedrijven, fondsen, de gemeente en organisaties zijn bereid ons de middelen te verschaffen om ons doel te realiseren

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
70
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 december 2018

Dit willen we bereiken

We willen bereiken dat iedereen die op welke wijze dan ook met kanker te maken krijgt, weet van het bestaan van ons huis en weet dat daar een luisterend oor kan worden gevonden. De daarvoor benodigde financiële middelen willen we zien te verwerven.

Dit gaven we uit in 2021

€ 179.664

Maatschappelijk doel
75%
Beheer en administratie
23%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Aanbieden van lotgenotencontact, ontspanning, creativiteit en informatie door geschoolde vrijwilligers, onder leiding van de coördinator.
2. Aanwezigheid bij evenementen die door andere organisaties worden gerealiseerd, waar aandacht voor ons huis wordt gevraagd en gekregen.
3. Publiciteit via allerlei media, sociale media en ook de traditionele krant.
4. T.b.v. de fondsenwerving eigen evenementen, zoals een benefietdiner. Aanvragen van subsidie en ondersteuning van fondsen en instellingen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 134.911

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Eigen evenementen, zoals een benefietdiner. Een waarderingssubsidie. Ondersteuning van particulieren, fondsen en instellingen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 144.067

Particulieren
47%
Organisaties zonder winststreven
34%
Subsidies
10%
Bedrijven
6%
Verkopen en overig
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 439.151

Continuïteitsreserve
61%
Bestemmingsfondsen
16%
Bestemmingsreserves
12%
Overige reserves
11%