Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Tekenbeetziekten

De gevolgen van een tekenbeet voor iedereen beperken en de situatie van Lymepatiënten verbeteren.

Dit willen we oplossen

Ten aanzien van kennis: overbrengen van de oorzaken en gevolgen van tekenbeetziekten. Betere diagnostiek en verspreiden van kennis aangaande preventie, epidemiologie en behandeling van tekenbeetziekten en de gevolgen hiervan voor de patiënt, hun omgeving en de maatschappij.

Dit is waar we trots op zijn

Uitgebreidste Nederlandstalige website over tekenbeetziekten. Goede contacten binnen de onderzoekswereld. Onze Tekendoos: een (gratis) lespakket voor basisscholen, waarmee we veel jonge patiëntjes hopen te voorkomen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 oktober 2019

Dit willen we bereiken

Meer aandacht voor tekenbeetziekten in de gezondheidszorg, media, politiek en de maatschappij. Ondersteunen van activiteiten gericht op verspreiden van kennis over tekenbeetziekten. (Betere) samenwerking met soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland t.b.v. onderzoek.

Dit gaven we uit in 2021

€ 32.618

Maatschappelijk doel
50%
Werving
34%
Beheer en administratie
16%

Zo bereiken we ons doel

1. Uitgebreide website over tekenbeetziekten inclusief webshop. Hierop is zeer veel informatie te vinden over tekenbeetziekten.
2. Deelname aan congressen/beurzen waar deze problematiek wordt behandeld en/of onze doelgroep aanwezig is.
3. Verspreiden van informatiemateriaal inzake tekenbeetziekten
4. Participeren in en of initiëren van wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 16.416

Onderzoek
78%
Voorlichting en bewustwording
22%

Zo komen wij aan ons geld

Donaties, sponsoren, acties van derden, advertenties en verkopen via de webshop.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 16.344

Verkopen en overig
66%
Particulieren
22%
Bedrijven
10%
Organisaties zonder winststreven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 157.888

Overige reserves
64%
Bestemmingsfondsen
36%