print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Tekenbeetziekten

Bevorderen van onderzoek op het gebied van tekenbeetziekten én op fondsenwerving, contacten met aanverwante en organisaties onderhouden.
Info Sinds 1 oktober 2019

Dit willen we oplossen

Ten aanzien van kennis: overbrengen van de oorzaken en gevolgen van tekenbeetziekten. Betere diagnostiek en verspreiden van kennis aangaande preventie, epidemiologie en behandeling van tekenbeetziekten en de gevolgen hiervan voor de patiënt, hun omgeving en de maatschappij.

Dit is waar we trots op zijn

Uitgebreid vrijwilligersnetwerk welke mede sociale media en de website met webwinkel onderhouden waardoor we informatie doelgericht kunnen overbrengen. Gedegen kennis binnen het bestuur betreffende de problematiek.

Dit willen we bereiken
Meer aandacht voor tekenbeetziekten in de gezondheidszorg, media, politiek en de maatschappij.
Ondersteunen van activiteiten gericht op verspreiden van kennis over tekenbeetziekten.
(Betere) samenwerking met soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland.
Dit gaven we uit in 2018 € 22.563
 • Maatschappelijk doel 97%
 • Wervingskosten 3%
 • Kosten administratie en beheer - 0%
Zo bereiken we ons doel
 1. Uitgebreide web site over tekenbeetziekten inclusief webshop. Hierop is zeer veel informatie te vinden over tekenbeetziekten.
 2. Deelname aan congressen/beurzen waar deze problematiek wordt behandeld.
 3. Verspreiden van informatiemateriaal inzake tekenbeetziekten
 4. Participeren in en of financieren van wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 21.881
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 32%
 • Voorlichting en bewustwording 19%
 • Onderzoek 0%
 • Lobby en belangenbehartiging 48%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 16.443
 • Particulieren 42%
 • Bedrijven 21%
 • Overig 37%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 190.373
 • Overige reserves 78% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 22% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl