print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting van het Kind

Kinderen binnen jeugdzorg stimuleren om zich te ontwikkelen en een zelfredzaam bestaan op te bouwen en voorlichting hierover geven.
Info Sinds 1 januari 2020

Dit willen we oplossen

Het is onze ambitie dat kinderen en jongeren die helaas niet meer bij hun ouders thuis kunnen wonen, een betere toerusting krijgen, zodat ze – wanneer ze volwassen zijn – meer zelfredzaam zijn en dezelfde kansen krijgen als kinderen die in de maatschappij opgroeien.

Dit is waar we trots op zijn

Verbinding en commitment: We breiden het aantal jeugdzorg-instellingen waarmee we samenwerken uit. Het commitment, dat we krijgen van organisaties, die onze werkzaamheden ondersteunen, groeit en het aantal donateurs neemt toe, waardoor we steeds meer kinderen kunnen helpen.

Dit willen we bereiken
Vanaf het moment van hun uithuisplaatsing willen wij deze groep kinderen en jongeren helpen met concrete, praktische ondersteuning waardoor ze meer zelfredzaam in de samenleving komen te staan. Uniek aan Stichting van het Kind is dat kinderen meebeslissen over de projecten.
Dit gaven we uit in 2020 € 1.396.785
  • Maatschappelijk doel 71%
  • Werving 19%
  • Beheer en administratie 10%
Zo bereiken we ons doel
1. Ontplooiing: Meedoen in de samenleving Talenten zichtbaar maken en benutten: jongeren helpen hun leven weer op rit te krijgen.
2. Ontspanning: Talenten zichtbaar maken en benutten door sporten (sportproject) en kinderen laten opbloeien door het aanbieden van vakanties.
3. Ontmoeting: door uitgifte WIJ-magazine en Survivalgids met tips voor jongeren door jongeren.
4. Voorlichting. Meer bekendheid creëren over mogelijkheden van pleegouderschap en het werven van nieuwe pleegouders.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 993.227
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 53%
  • Recreatie, sport en wensvervulling 35%
  • Voorlichting en bewustwording 12%
Zo komen wij aan ons geld
Stichting van het Kind werft haar fondsen bij particulieren (donaties, giften en collecten), het bedrijfsleven (donaties) en bij andere maatschappelijke en kerkelijke instellingen.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 1.376.905
  • Particulieren 82%
  • Organisaties zonder winststreven 14%
  • Bedrijven 3%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 43.776
  • Continuïteitsreserve 100%
Medewerkers Info 7 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Welzijn
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl