Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting van het Kind

Kinderen binnen jeugdzorg stimuleren om zich te ontwikkelen en een zelfredzaam bestaan op te bouwen en voorlichting hierover geven.

Dit willen we oplossen

Het is onze ambitie dat kinderen en jongeren die helaas niet meer bij hun ouders thuis kunnen wonen, een betere toerusting krijgen, zodat ze – wanneer ze volwassen zijn – meer zelfredzaam zijn en dezelfde kansen krijgen als kinderen die in de maatschappij opgroeien.

Dit is waar we trots op zijn

Verbinding en commitment: We breiden het aantal jeugdzorg-instellingen waarmee we samenwerken uit. Het commitment, dat we krijgen van organisaties, die onze werkzaamheden ondersteunen, groeit en het aantal donateurs neemt toe, waardoor we steeds meer kinderen kunnen helpen.

Medewerkers
9 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2020

Dit willen we bereiken

Vanaf het moment van hun uithuisplaatsing willen wij deze groep kinderen en jongeren helpen met concrete, praktische ondersteuning waardoor ze meer zelfredzaam in de samenleving komen te staan. Uniek aan Stichting van het Kind is dat kinderen meebeslissen over de projecten.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.049.152

Maatschappelijk doel
73%
Werving
18%
Beheer en administratie
9%

Zo bereiken we ons doel

1. Ontplooiing: Meedoen in de samenleving Talenten zichtbaar maken en benutten: jongeren helpen hun leven weer op rit te krijgen.
2. Ontspanning: Talenten zichtbaar maken en benutten door sporten (sportproject) en kinderen laten opbloeien door het aanbieden van vakanties.
3. Ontmoeting: door uitgifte WIJ-magazine en Survivalgids met tips voor jongeren door jongeren.
4. Voorlichting. Meer bekendheid creëren over mogelijkheden van pleegouderschap en het werven van nieuwe pleegouders.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.495.068

Recreatie, sport en wensvervulling
47%
(Directe) dienst- en hulpverlening
37%
Voorlichting en bewustwording
16%

Zo komen wij aan ons geld

Stichting van het Kind werft haar fondsen bij particulieren (donaties, giften en collecten), het bedrijfsleven (donaties) en bij andere maatschappelijke en kerkelijke instellingen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.962.570

Particulieren
91%
Organisaties zonder winststreven
7%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ -42.806

Bestemmingsreserves
- 59%
Continuïteitsreserve
41%