print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting van het Kind

Kinderen binnen jeugdzorg stimuleren om zich te ontwikkelen en een zelfredzaam bestaan op te bouwen en voorlichting hierover geven.
Info Sinds 1 januari 2020

Dit willen we oplossen

Het is onze ambitie dat kinderen en jongeren die helaas niet meer bij hun ouders thuis kunnen wonen, een betere toerusting krijgen, zodat ze – wanneer ze volwassen zijn – meer zelfredzaam zijn en dezelfde kansen krijgen als kinderen die in de maatschappij opgroeien.

Dit is waar we trots op zijn

Verbinding en commitment: We breiden het aantal jeugdzorg-instellingen waarmee we samenwerken uit, groeit het commitment dat we krijgen van organisaties die onze werkzaamheden ondersteunen en neemt het aantal donateurs gestaag toe, waardoor we steeds meer kinderen kunnen helpen.

Dit willen we bereiken
Vanaf het moment van hun uithuisplaatsing willen wij deze groep kinderen en jongeren helpen met
concrete, praktische ondersteuning waardoor ze meer zelfredzaam in de samenleving komen te staan. Uniek aan Stichting van het Kind is dat kinderen meebeslissen over de projecten.
Dit gaven we uit in 2018 € 1.234.689
 • Kosten administratie en beheer 11%
 • Wervingskosten 23%
 • Maatschappelijk doel 66%
Zo bereiken we ons doel
 1. Doelstelling Ontplooiing: Meedoen in de samenleving Talenten zichtbaar maken en benutten: jongeren helpen hun leven weer op rit te krijgen.
 2. Doelstelling Ontspanning: Talenten zichtbaar maken en benutten door sporten en kinderen laten opbloeien door het aanbieden van vakanties.
 3. Doelstelling Ontmoeting: door uitgifte WIJ-magazine en Survivalgids met tips voor jongeren door jongeren.
 4. Pleegouders werven; Meer bekendheid creëren over mogelijkheden. Het werven van nieuwe pleegouders door voorlichting.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 814.950
 • Voorlichting en bewustwording 10%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 90%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.141.386
 • Bedrijven 5%
 • Organisaties zonder winststreven 10%
 • Particulieren 85%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 2.681
 • Bestemmingsreserves - 42% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 58% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl