Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting WaterStarters

Betere gezondheid in Kenia door duurzame wateroplossingen te creëren voor landelijke ‘off-grid’ gemeenschappen

Dit willen we oplossen

Met gebruik van het woord duurzaam bedoelen we oplossingen die rekening houden met de sociaal-culturele aspecten van de mensen, de milieuaspecten van de planeet en de economische vereisten voor een bedrijf, kortweg: de 3P oplossing: People, Planet, Profit.

Dit is waar we trots op zijn

Dat we een sociaal businessmodel opzetten dat duurzaam en schaalbaar zal zijn.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Algemeen publiek
Actief in
Kenia

Sinds 1 oktober 2020

Dit willen we bereiken

In een periode van 6 jaar willen wij een populatie van 1,5 miljoen mensen bereiken (= 10% van de populatie in de geselecteerde provincies). Dit door middel van het vervangen van 382 boorgaten en 200 nieuwe boorgaten.

Dit gaven we uit in 2020

€ 65.596

Maatschappelijk doel
91%
Beheer en administratie
9%

Zo bereiken we ons doel

1. De lokaal uitgewerkte oplossing voor vervangen/nieuwe boorputten te ondersteunen met projectmanagement/trainingsprogramma via Amref.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 60.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Via donaties vanuit de samenwerking tussen Amref Ventures en Megagroup met daarnaast donaties vanuit FMO en Aqua4All, voldoende voor de uitvoering van de pilot fase die loopt t/m 2022

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 166.396

Bedrijven
55%
Organisaties zonder winststreven
45%
Particulieren
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 100.800

Overige reserves
100%