Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting WOL

Stichting WOL: voor onderwijs en beroepsvorming in Burkina Faso!

Dit willen we oplossen

Bestrijden van armoede, onwetendheid, analfabetisme, werkeloosheid en migratie in Burkina Faso. Voorkomen dat jongeren vallen voor de verleidingen van terroristen en criminaliteit. Gelijke kansen voor meisjes en jongens / mannen en vrouwen in het ontwikkelingsproces.

Dit is waar we trots op zijn

Realisatie van Onderwijscomplex Zoodo met basisonderwijs, voortgezet onderwijs en vijf beroepsopleidingen in de stad Ouahigouya. Verdrievoudiging van het aantal leerlingen in het vakonderwijs. Honderden jongeren die een vak hebben geleerd en een eigen inkomen kunnen verwerven.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
10
Doelgroepen
Actief in
Burkina Faso

Sinds 1 oktober 2015

Dit willen we bereiken

Ondersteunen van het bestaande onderwijs bij de opvang van ontheemde leerlingen. Bevorderen van beroepsonderwijs aan jongeren (meisjes en jongens) zodat zij een eigen inkomen kunnen verwerven en kunnen bijdragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van hun land.

Dit gaven we uit in 2021

€ 108.421

Maatschappelijk doel
99%
Beheer en administratie
1%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Ondersteuning van Onderwijscomplex Zoodo (basisschool, lyceum en 5 beroepsopleidingen) en scholen waar ontheemde leerlingen zijn opgenomen.
2. Voorlichting aan de bevolking over het belang van beroepsonderwijs en onderwijs voor meisjes en vrouwen voor de ontwikkeling van het land.
3. Opzetten van een trainingscentrum voor jongeren na het behalen van hun vakdiploma om getraind te worden in zelfstandig ondernemerschap.
4. Samenwerking met lokale bedrijven om de kwaliteit van hun werk te verbeteren en kwalitatief goede stageplaatsen voor jongeren te creƫren.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 107.109

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Donaties van particulieren, bedrijven en andere organisaties zonder winststreven, subsidies van medefinancieringsorganisaties. Kleinschalige fondsenwervingsacties.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 139.942

Organisaties zonder winststreven
78%
Particulieren
22%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 89.627

Bestemmingsfondsen
100%