Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


YETS Foundation

Échte rolmodellen inzetten om kwetsbare jongeren te empoweren en te begeleiden naar zelfstandige deelname aan de samenleving.

Dit willen we oplossen

Jongeren die op meerdere leefterreinen problemen hebben, lopen het risico op maatschappelijke uitval. Dit ontstaat vaak uit het ontbreken van structuur en de afwezigheid van een rolmodel. Sport, mits op de juiste manier aangeboden, kan hen een identiteit geven en succesveraringen

Dit is waar we trots op zijn

De YETS formule waarbij sport jongeren een identiteit geeft en succeservaringen laten beleven werkt. De kwaliteitsvolle YETS Coaches zijn in staat ook buiten de lijnen van het veld jongeren te begeleiden en zo wordt er op maatschappelijk vlak veel gewonnen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Jongeren
Actief in
Nederland

Sinds 1 november 2022

Dit willen we bereiken

Het voorkomen van maatschappelijke uitval onder kwetsbare jongeren door deelnemers gedurende minimaal 2 schooljaren intensief te ondersteunen in hun sociaal-emotionele, cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling.

Dit gaven we uit in 2021

€ 601.152

Maatschappelijk doel
94%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Basketbal Programma en Begeleiding van pedagogisch sterke coaches leert jongeren een houding en gedrag die hen sterker maakt ook op school
2. De YETS Community is een plek waar jongeren dagelijks langs komen een praatje, spelletjes, huiswerkondersteuning of gewoon ontspanning
3. YETS Youth Coaches bieden aan jongeren die op school vroegtijdige signalen van maatschappelijke uitval laten zien één-op-één coaching

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 567.847

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

YETS Foundation ontvangt diverse gemeentesubsidies en projectbijdragen van fondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 595.095

Subsidies
59%
Organisaties zonder winststreven
24%
Bedrijven
14%
Particulieren
3%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 163.875

Overige reserves
78%
Bestemmingsfondsen
22%