Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting YvYa, bewust van borstkanker.

YvYa ondersteunt de ontwikkeling van Early Warning Scan voor borstkanker Deze screeningsmethode is voor alle vrouwen, vanaf 16 tot 100 jaar.

Dit willen we oplossen

Een nieuwe manier van borstkankerscreening ontwikkelen. De EWS constateert veel eerder onregelmatigheden dan met het menselijk oog mogelijk is. Op een vrouwvriendelijk manier. Ook bij jonge vrouwen voor wie nu geen screening mogelijk is.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn trots op het feit dat we binnen 2 jaar het alfa-prototype EWS ontwikkeld hebben. We participeren in een zeer deskundig ontwikkelteam, hebben een betrokken denktank en een toegewijd bestuur. YvYa ondersteunt zo de ontwikkeling van de EWS met geld, kennis en advies.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
80
Sector Gezondheid
Actief in
Nederland

Sinds 1 mei 2021

Dit willen we bereiken

We willen bereiken dat de Early Warning Scan zo snel mogelijk beschikbaar komt voor alle vrouwen. Het alfa-prototype EWS is 1 oktober getoond aan publiek. We hopen begin 2023 te kunnen starten met het wetenschappelijk onderzoek. Het consortium daartoe is samengesteld.

Dit gaven we uit in 2021

€ 70.617

Maatschappelijk doel
92%
Beheer en administratie
7%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Door fondsen te werven t.b.v. het consortium zodat de ontwikkeling van de EWS niet stagneert. Tevens brengen we kennis en advies in.
2. Activiteiten te ontwikkelen en te ontplooien die leiden tot bewustwording van de risico's op borstkanker bij alle vrouwen m.n. bij jonge.
3. Doordat vrouwen via de denktank een sterke stem heeft in de ontwikkeling van de EWS , wordt de vrouwvriendelijkheid van de EWS gewaarborgd.
4. . De eerste op kunstmatige intelligentie gebaseerde technieken voor data-analyse toegepast

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 64.735

(Directe) dienst- en hulpverlening
80%
Voorlichting en bewustwording
19%
Aankoop en beheer
1%

Zo komen wij aan ons geld

De stichting verwerft gelden door donaties van particulieren, zowel via sociale media, de website als via netwerken. YvYa doet verzoeken tot sponsoring aan bedrijven, instellingen, ondernemersnetwerken en liefdadigheidsnetwerken. Tevens is YvYa partner bij subsidieaanvragen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 83.167

Particulieren
78%
Subsidies
12%
Bedrijven
8%
Verkopen en overig
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 24.972

Overige reserves
100%