print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Zoalsjan

Wij werven fondsen om ALS-patiënten te helpen met hulpmiddelen die zij nodig hebben om zolang mogelijk in huiselijke kring te verblijven
Info Sinds 1 september 2019

Dit willen we oplossen

ALS-patiënten moeten vaak te lang wachten op hulpmiddelen. Door het grimmige karakter van de ziekte kunnen de behoeften van patiënten in zeer korte tijd veranderen.

Dit is waar we trots op zijn

Er rijden inmiddels liefst 7 zogenaamde 'Zoalsjan Bussen' op de weg. Deze bussen worden geleverd aan gezinnen die zijn getroffen door de ziekte ALS. Zij hebben deze bus volledig tot hun beschikking, zodat zij de vrijheid blijven ervaren die zij voorheen hadden.

Dit willen we bereiken
ALS-patiënten helpen met hulpmiddelen die zij nodig hebben om zolang mogelijk comfortabel in huiselijke kring te verblijven.
Dit gaven we uit in 2018 € 299.934
  • Maatschappelijk doel 76%
  • Wervingskosten 23%
  • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
  1. Door middel van de acties Holland4ALS, Cool4ALS, Run4ALS en 0%4ALS werven wij fondsen voor het aanschaffen van hulpmiddelen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 226.565
  • Aankoop en beheer 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 288.713
  • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 39.876
  • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl