print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stoelenproject

Wij zijn de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam.
Info Sinds 1 juni 2019

Dit willen we oplossen

Dak- en thuisloosheid in Amsterdam.D

Dit is waar we trots op zijn

Met 75 vrijwilligers en honderden kookteams bezorgen we onze bezoekers een thuis voor 1 nacht.

Dit willen we bereiken
permanente huisvesting voor dak- en thuislozen in Nederland of daarbuiten.
Dit gaven we uit in 2018 € 233.720
  • Maatschappelijk doel 89%
  • Kosten administratie en beheer 11%
Zo bereiken we ons doel
  1. Avond- en nachtopvang voor 50 dak- en thuisloze bezoekers per nacht.
  2. Elke dag komen andere kookteams in onze keuken een voedzame en lekkere maaltijd koken voor onze bezoekers.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 209.024
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 239.502
  • Particulieren 13%
  • Subsidies 87%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 202.794
  • Continuïteitsreserve 13% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
  • Bestemmingsreserves 87% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 75
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl