print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Support Casper

Fondsen werven om het onderzoek naar een betere behandelmethode met behulp van viro-immunotherapie bij alvleesklierkanker mogelijk te maken
Info Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

Wij willen van de ziekte alvleesklierkanker waaraan acht mensen per dag sterven in Nederland een chronische ziekte maken met behoud van kwaliteit van leven. Hiervoor is in 2015 door een team van 25 doktoren en wetenschappers het onderzoek gestart naar een betere behandelmethode.

Dit is waar we trots op zijn

Wij waar trots op zijn: in eerste instantie hebben wij in de ruim 3,5 jaar dat wij bestaan al 7.7 miljoen euro opgehaald. Dat is veel geld. Wij hebben met dit geld inmiddels 14 wetenschappelijke medewerkers voor langere tijd verdeeld over drie ziekenhuizen kunnen aanstellen. .

Dit willen we bereiken
Door het onderzoek dat opgestart is naar een betere behandelmethode bij alvleesklierkanker door middel van de oncolytische viro-immunotherapie is het mogelijk mensen langer te laten leven met behoud van kwaliteit van leven.
Dit gaven we uit in 2017 € 1.709.926
 • Maatschappelijk doel 78%
 • Wervingskosten 18%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. De nieuwe behandelmethode is de viro-immunotherapie. Hierbij worden oncolytische virussen gebruikt voor de bestrijding van tumoren.
 2. Het preklinische onderzoek: het testen van de nieuwe behandelmethoden in laboratoria op werkzaamheid en veiligheid.
 3. Het translationeel onderzoek: het aantonen van de werkzaamheid en veiligheid bij een kleine groep patiënten
 4. Het klinisch onderzoek: onderzoek naar de effectiviteit van de nieuwe behandelmethode om kans op een langer leven te vergroten
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 1.333.644
 • Voorlichting en bewustwording 2%
 • Onderzoek 98%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 2.198.563
 • Particulieren 45%
 • Bedrijven 34%
 • Organisaties zonder winststreven 22%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 823.848
 • Continuïteitsreserve 69% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Overige reserves 31% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl