print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Support Casper

Fondsen werven om het onderzoek naar een betere behandelmethode met behulp van viro-immunotherapie bij alvleesklierkanker mogelijk te maken
Info Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

Wij willen van de ziekte alvleesklierkanker waaraan acht mensen per dag sterven in Nederland een chronische ziekte maken met behoud van kwaliteit van leven. Hiervoor is in 2015 door een team van 25 doctoren en wetenschappers het onderzoek gestart naar een betere behandelmethode

Dit is waar we trots op zijn

Wij waar trots op zijn: in eerste instantie hebben wij in de ruim 3,5 jaar dat wij bestaan al 7.7 miljoen euro opgehaald. Dat is veel geld. Wij hebben met dit geld inmiddels 14 wetenschappelijke medewerkers voor langere tijd verdeeld over drie ziekenhuizen kunnen aanstellen. .

Dit willen we bereiken
Door het onderzoek dat opgestart is naar een betere behandelmethode bij alvleesklierkanker door middel van de oncolytische viro-immunotherapie is het mogelijk mensen langer te laten leven met behoud van kwaliteit van leven.
Dit gaven we uit in 2018 € 887.647
 • Maatschappelijk doel 58%
 • Wervingskosten 31%
 • Kosten administratie en beheer 11%
Zo bereiken we ons doel
 1. De nieuwe behandelmethode is de viro-immunotherapie. Hierbij worden oncolytische virussen gebruikt voor de bestrijding van tumoren.
 2. Het preklinische onderzoek: het testen van de nieuwe behandelmethoden in laboratoria op werkzaamheid en veiligheid.
 3. Het translationeel onderzoek: het aantonen van de werkzaamheid en veiligheid bij een kleine groep patiënten
 4. Het klinisch onderzoek: onderzoek naar de effectiviteit van de nieuwe behandelmethode om kans op een langer leven te vergroten
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 513.722
 • Voorlichting en bewustwording 10%
 • Onderzoek 90%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 3.615.791
 • Particulieren 26%
 • Bedrijven 45%
 • Loterijen 1%
 • Organisaties zonder winststreven 29%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 3.551.992
 • Continuïteitsreserve 16% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 39% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 24% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 21% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers 30
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl