print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Sympany+

Werken aan duurzame circulaire textiel waarde keten en behoud van grondstoffen.
Info Sinds 1 januari 2002

Dit willen we oplossen

Ondoorzichtigheid van de gehele textiel waardeketen op sociaal, econ.en milieu vlak. Bijdragen aan het verbeteren en transparentie van de circulaire textiel waardeketen en speciaal het deel van post-consumer textile recycling link er in en (her) gebruik van textiel bevorderen.

Dit is waar we trots op zijn

De zelfverzekerdheid, de creativiteit en de strakke plannen die Malawiaanse fashion and design studenten op Mikolongwe Vocational School ten toon spreiden en dat ze vol vertrouwen en inspiratie hun toekomst tegemoet gaan.

Dit willen we bereiken
Een totale circulaire textiel waardeketen d.m.v. hergebruik en recycling volgens de OECD guidelines: d.w.z. zonder kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, economisch en milieu technisch verantwoord.
Dit gaven we uit in 2018 € 7.638.124
 • Kosten administratie en beheer 4%
 • Maatschappelijk doel 28%
 • Wervingskosten 69%
Zo bereiken we ons doel
 1. Onderzoek naar onze eigen post-consumer textiel handels keten en onderwijs voor kinderen en hun ouders in recycling area Panipat in India.
 2. Schakel klassen bieden voor kinderen van migrant textiel arbeiders zodat ze in het reguliere onderwijs kunnen instromen
 3. Duurzame waarde keten projecten opzetten zodat iedere link een fair share krijgt van de productie in de gehele textiel keten
 4. Twee wijken in textielrecycling stad Panipat kinderarbeid vrij in samenwerking met ouders, bedrijven, lokale ngo's en anderen in India
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.109.761
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 5.986.592
 • Particulieren 0%
 • Bedrijven 5%
 • Subsidies 8%
 • Overig 87%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 4.842.107
 • Continuïteitsreserve 48% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 53% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 63 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 5 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl