print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Tania Leon Studiefonds

Een bijdrage leveren aan het verkleinen van de achterstandspositie van kansarme vrouwen (in het bijzonder afkomstig van het platteland).
Info Sinds 1 oktober 2009

Dit willen we oplossen

Gebrek aan kansen voor talentvolle vrouwen uit Zuid-Afrikaanse plattelandsgebieden om succesvol een opleiding in het hoger onderwijs te doorlopen en zo een betere toekomst voor zichzelf en hun sociale omgeving te kunnen opbouwen. Gebrek aan kennis hierover in Nederland.

Dit is waar we trots op zijn

Jaarlijks ondersteunt Tania Leon Studiefonds 25-30 studentes. Zonder de ondersteuning van onze partnerorganisatie REAP zouden deze studentes slechts een kans van ongeveer 1 op 3 hebben om de studie af te ronden. Door het werkt van REAP verdubbelt hun kans.

Dit willen we bereiken
Verhoging van kansen voor talentvolle vrouwen uit plattelandsgebieden van Zuid-Afrika om succesvol een opleiding in het hoger onderwijs af te ronden.
Dit gaven we uit in 2018 € 37.326
  • Maatschappelijk doel 96%
  • Wervingskosten 1%
  • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
  1. Fondsenwerving
  2. Samenwerking met locale partnerorganisatie REAP (Rural Education Access Program)
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 36.000
  • Educatie, opleidingen en cursussen 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 36.690
  • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 2.770
  • Continuïteitsreserve 72% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
  • Bestemmingsreserves 28% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Zuid-Afrika
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl