Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Tender Love & Care

Wij verwezenlijken op projectmatige basis de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen in Zuidelijk Afrika

Dit willen we oplossen

TLC Nederland streeft ernaar op projectmatige basis een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen. Wij streven ernaar de kinderen een toekomst te kunnen bieden waar zij recht op hebben.

Dit is waar we trots op zijn

Dankzij ons adoptieprogramma hebben wij een vaste maandelijkse geldstroom die wij kunnen gebruiken voor het verwezenlijken van onze doelen. Wij kunnen hierdoor projecten ondersteunen die wij belangrijk vinden en die onze doelen nastreven.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Zuid-Afrika

Sinds 1 oktober 2020

Dit willen we bereiken

Wij willen kinderen een toekomstperspectief bieden, door ze een familie te geven dankzij FBC. Ook willen wij ze naar school sturen en een opvoeding geven in een veilige en goede omgeving, waarbij gezinsgerichte zorg centraal staat.

Dit gaven we uit in 2021

€ 15.224

Maatschappelijk doel
95%
Beheer en administratie
3%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Middels een adoptie programma, krijgen wij maandelijkse gelden binnen. Die worden gebruikt om onze doelen te verwezenlijken

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 14.441

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Dankzij het adoptiebedje programma ziet onze stichting zich verzekerd van een maandelijkse geldstroom. Projectmatig worden gelden voornamelijk geworven bij bedrijven, instellingen en vermogende particulieren. Bedrijven geven niet meer stelselmatig elk jaar een vaste donatie.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 12.993

Particulieren
100%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 85.873

Overige reserves
85%
Bestemmingsreserves
12%
Continuïteitsreserve
3%