print PDF
CBF Erkenningspaspoort

The Corts Foundation (TCF)

Het behouden en toegankelijk maken van brondocumenten van de V.O.C. in Indonesië en brondocumenten over de Tweede Wereldoorlog.
Info Sinds 1 februari 2017

Dit willen we oplossen

Het behouden en toegankelijk maken van brondocumenten van brondocumenten betrekking hebbende op het Nederlands verleden in Azië.

Dit is waar we trots op zijn

1.1. miljoen behouden V.O.C.- manuscripten (www.VOCIndonesie.nl ), twee wetenschappelijke publicaties over de Japanse invasie in 1942 in het voormalig Nederlands- Indië en de Slag in de Javazee, de publicatie “Royal Thai Diplomatic Correspondence, hppts://www.cortsfoundation.org.

Dit willen we bereiken
- het voor de lange termijn behouden van 1.1. miljoen gedigitaliseerde VOC- brondocumenten bij het Arsip Nasional R.I. te Jakarta;
- het afronden van een trilogie over de Japanse invasie in 1942 in het voormalig Nederlands- Indië over de landmacht, marine en luchtmacht.
Dit gaven we uit in 2017 € 431.851
  • Maatschappelijk doel 91%
  • Kosten administratie en beheer 9%
Zo bereiken we ons doel
  1. 1. Het publiceren over de V.O.C. en onderhouden van de website: www.VOCIndonesie.nl
  2. 2. Het in 2020 bezorgen van een derde deel in druk en Open Access van de trilogie over de Japanse invasie in 1942 in het voorm. Ned. Indie.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 395.091
  • Overig 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 39.588
  • Organisaties zonder winststreven 76%
  • Overig 24%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 1.244.944
  • Continuïteitsreserve 3% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
  • Overige reserves 97% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 4 fte
Vrijwilligers 18
Sector Kunst en cultuur
Actief in 4 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl