Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Toon Hermans Huis Maastricht

THHM streeft naar het behoud en het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen die te maken krijgen met kanker.

Dit willen we oplossen

Vergroting van bewustwording ten aanzien van sociaal-emotionele en lichamelijke ondersteuningsmogelijkheden voor (ex)kankerpatiënten, naasten en nabestaanden. En daarnaast het bieden van diverse diensten en activiteiten rondom de invulling hiervan.

Dit is waar we trots op zijn

De maatschappelijke meerwaarde van ons inloophuis. Sterke binding van vrijwilligers met gasten zowel in huis als oplocatie in de wijken en 043-regio. Grote betrokkenheid van stakeholders en sponsoren. Goede samenwerking met wijken, 043-gemeenten en zorgpartners.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
50
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 augustus 2017

Dit willen we bereiken

We willen de impact van ons huis in de 043 regio vergroten door naar de mensen toe te gaan en diensten aan te bieden in wijken van Maastricht en overige 043-gemeenten waarbinnen mensen zorg en hulp zoeken. Samenwerking met zorgpartners en gemeenten is hierbij van belang.

Dit gaven we uit in 2020

€ 140.055

Maatschappelijk doel
79%
Werving
14%
Beheer en administratie
7%

Zo bereiken we ons doel

1. Een gastvrij inloophuis creëren met goed geschoolde, betrokken vrijwilligers die klaarstaan voor de gasten.
2. Participeren in wijkteams en organiseren van spreekuren en of lezingen e.d. op locaties in de wijken en 043-regio.
3. Samenwerking intensiveren met wijkverpleegkundigen en zorgpartners. Zij signaleren vaak de eerste behoefte aan ondersteuning bij kanker.
4. samenwerking intensiveren met huisartsenpraktijken, MUMC+ en Maastro Clinic.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 110.051

Recreatie, sport en wensvervulling
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij ontvangen ongeveer 20% van de totale exploitatie aan gemeentelijke subsidiegelden. Daarnaast zijn wij voornamelijk afhankelijk van donaties, sponsoring van derden.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 158.086

Subsidies
38%
Bedrijven
35%
Particulieren
25%
Verkopen en overig
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 256.198

Overige reserves
100%