Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


TWR

Laat het Evangelie overal horen!

Dit willen we oplossen

Wereldwijd leeft een groot aantal mensen zonder kennis van het Woord van God en zonder levende relatie met Jezus Christus. Velen leven zonder hoop en in duisternis. Dit veroorzaakt mede een aantal maatschappelijke problemen, zoals alcoholisme, misbruik en gebroken huwelijken.

Dit is waar we trots op zijn

Selin(29) uit Turkije: Op aanraden van die vriendin ben ik ook naar het radioprogramma gaan luisteren. Alles was nieuw voor me. Maar wat ik nu hoorde, gaf me hoop voor de toekomst! Ik kreeg een Bijbel en ben daar in gaan lezen. Nu heb ik de Heere Jezus als Redder aan mogen nemen.

Medewerkers
12 fte
Vrijwilligers
50
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2017

Dit willen we bereiken

TWR wil hen die op zoek zijn naar de ware God kennis laten maken met God en zijn Zoon Jezus Christus. Daarnaast wil TWR ook de gelovigen toerusten, zodat ze discipelen en leiders in Gods koninkrijk zullen zijn. Levens moeten veranderd worden!

Dit gaven we uit in 2020

€ 3.169.550

Maatschappelijk doel
84%
Werving
11%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. De wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio, audiospelers, internet en andere media.
2. Programma's produceren en uitzenden zoveel als mogelijk in de taal en volgens de cultuur van het land.
3. Programma's produceren en uitzenden voor doelgroepen: mannen, vrouwen, kinderen, jongeren, vervolgde christenen, analfabeten en kerkleiders.
4. In programma's aandacht geven aan specifieke thema's: Bijbelstudie, gezondheid, christenvervolging en leiderschap.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.652.400

Evangelisatie en zending
93%
Voorlichting en bewustwording
7%

Zo komen wij aan ons geld

Het grootste deel van de fondsen die we voor ons werk nodig hebben, komt van onze trouwe particuliere donateurs. Daarnaast kunnen we rekenen op financiƫle steun van bedrijven, kerken en stichtingen. Nalatenschappen is een categorie die door de aard ervan wisselend van omvang is.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 3.628.514

Particulieren
76%
Organisaties zonder winststreven
13%
Bedrijven
11%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 1.092.827

Overige reserves
46%
ContinuĆÆteitsreserve
27%
Bestemmingsreserves
18%
Bestemmingsfondsen
8%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?