print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

TWR

Laat het Evangelie overal horen!
Info Sinds 1 januari 2017

Dit willen we oplossen

Wereldwijd leeft een groot aantal mensen zonder kennis van het Woord van God en zonder levende relatie met Jezus Christus. Velen leven zonder hoop en in duisternis. Dit veroorzaakt mede een aantal maatschappelijke problemen, zoals alcoholisme, misbruik en gebroken huwelijken.

Dit is waar we trots op zijn

Selin(29) uit Turkije: Op aanraden van die vriendin ben ik ook naar het radioprogramma gaan luisteren. Alles was nieuw voor me. Maar wat ik nu hoorde, gaf me hoop voor de toekomst! Ik kreeg een Bijbel en ben daar in gaan lezen. Nu heb ik de Heere Jezus als Redder aan mogen nemen.

Dit willen we bereiken
TWR wil hen die op zoek zijn naar de ware God kennis laten maken met God en zijn Zoon Jezus Christus. Daarnaast wil TWR ook de gelovigen toerusten, zodat ze discipelen en leiders in Gods koninkrijk zullen zijn. Levens moeten veranderd worden!
Dit gaven we uit in 2018 € 2.716.067
 • Maatschappelijk doel 80%
 • Werving 14%
 • Beheer en administratie 6%
Zo bereiken we ons doel
 1. De wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio, audiospelers, internet en andere media.
 2. Programma's produceren en uitzenden zoveel als mogelijk in de taal en volgens de cultuur van het land.
 3. Programma's produceren en uitzenden voor doelgroepen: mannen vrouwen, kinderen, jongeren, vervolgde christenen, analfabeten en kerkleiders.
 4. In programma's aandacht geven aan specifieke thema's: Bijbelstudie, gezondheid, christenvervolging en leiderschap.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.169.033
 • Evangelisatie en zending 100%
Zo komen wij aan ons geld
Het grootste deel van de fondsen die we voor ons werk nodig hebben, komt van onze trouwe particuliere donateurs. Daarnaast kunnen we rekenen op financiële steun van bedrijven, kerken en stichtingen. Nalatenschappen is een categorie die door de aard ervan wisselend van omvang is.
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 2.647.188
 • Particulieren 70%
 • Organisaties zonder winststreven 21%
 • Bedrijven 9%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 594.968
 • Overige reserves 51%
 • Continuïteitsreserve 34%
 • Bestemmingsfondsen 11%
 • Bestemmingsreserves 4%
Medewerkers Info 9 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Religie en levensbeschouwing
Doelgroepen 10 doelgroepen
Actief in 27 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl