print PDF
CBF Erkenningspaspoort

UAF

Talentvolle vluchtelingen de kans geven zichzelf verder te ontwikkelen om een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen.
Info Sinds 1 juli 2000

Dit willen we oplossen

Talentvolle vluchtelingen kunnen zonder advies, begeleiding en financiële steun zichzelf niet verder ontwikkelen op weg naar economische zelfredzaamheid.

Dit is waar we trots op zijn

Vluchtelingen die afstuderen en vluchtelingen die een baan vinden die aansluit bij hun competenties.

Dit willen we bereiken
Het UAF is de spin in het web en heeft een overzicht en contact met alle organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van talenten. Het UAF biedt advies, begeleiding en financiële steun, en geeft vluchtelingen waar nodig een duwtje in de juiste richting.
Dit gaven we uit in 2017 € 11.380.541
 • Maatschappelijk doel 85%
 • Wervingskosten 9%
 • Kosten administratie en beheer 6%
Zo bereiken we ons doel
 1. Advies en voorlichting, belangenbehartiging bij lokale en nationale overheden, werkgevers etc
 2. Begeleiding
 3. Financiële steun
 4. Ontwikkelen van leerwerktrajecten
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 9.658.021
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 23%
 • Voorlichting en bewustwording 8%
 • Educatie, opleidingen en cursussen 68%
 • Lobby en belangenbehartiging 1%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 12.261.692
 • Particulieren 32%
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 18%
 • Organisaties zonder winststreven 9%
 • Subsidies 25%
 • Overig 14%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 10.453.251
 • Continuïteitsreserve 27% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 61% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 12% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 85 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl