print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

UAF

Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Info Sinds 1 juli 2000

Dit willen we oplossen

Talentvolle vluchtelingen hebben zonder advies, begeleiding en financiële steun vaak geen mogelijkheid om zichzelf verder te ontwikkelen en succesvol te integreren op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Dit is waar we trots op zijn

Samen met bedrijven en opleiders ontwikkelen we duale trajecten (leren en werken tegelijk) die uitzicht bieden op een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Deze trajecten leveren een win-win-situatie op voor vluchteling en samenleving.

Dit willen we bereiken
We zijn ervan overtuigd dat iedereen die zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in Nederland. Dáárom maken we ons daar sterk voor.
Dit gaven we uit in 2020 € 11.027.569
 • Maatschappelijk doel 85%
 • Beheer en administratie 9%
 • Werving 6%
Zo bereiken we ons doel
1. We adviseren en begeleiden onze cliënten op hun weg naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. We nemen financiële drempels weg.
2. Met onze kennis en ervaring adviseren en verbinden we vluchtelingen, onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers.
3. Samen met bedrijven en opleiders ontwikkelen we duale (leer-werk) trajecten die uitzicht bieden op een duurzame plek op de arbeidsmarkt.
4. We signaleren knelpunten en treden op als belangenbehartiger voor gevluchte studenten en professionals.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 9.328.796
 • Educatie, opleidingen en cursussen 80%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 11%
 • Voorlichting en bewustwording 9%
 • Lobby en belangenbehartiging 1%
Zo komen wij aan ons geld
We zijn voor onze middelen afhankelijk van bijdragen van particuliere donateurs, nalatenschappen, bijdragen van bedrijven en onderwijsinstellingen, vermogensfondsen, de Nationale Postcode Loterij en subsidie van het ministerie van OCW.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 12.164.354
 • Particulieren 45%
 • Subsidies 22%
 • Organisaties zonder winststreven 19%
 • Loterijen 12%
 • Bedrijven 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 12.658.035
 • Bestemmingsreserves 70%
 • Continuïteitsreserve 22%
 • Bestemmingsfondsen 8%
 • Overige reserves 0%
Medewerkers Info 84 fte
Vrijwilligers Info 364
Sector Welzijn
Doelgroepen Vluchtelingen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl