Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


UAF

Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Dit willen we oplossen

Talentvolle vluchtelingen hebben zonder advies, begeleiding en financiële steun vaak geen mogelijkheid om zichzelf verder te ontwikkelen en succesvol te integreren op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Dit is waar we trots op zijn

Samen met bedrijven en opleiders ontwikkelen we duale trajecten (leren en werken tegelijk) die uitzicht bieden op een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Deze trajecten leveren een win-win-situatie op voor vluchteling en samenleving.

Medewerkers
84 fte
Vrijwilligers
364
Sector Welzijn
Doelgroepen
Vluchtelingen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2000

Dit willen we bereiken

We zijn ervan overtuigd dat iedereen die zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in Nederland. Dáárom maken we ons daar sterk voor.

Dit gaven we uit in 2020

€ 11.027.569

Maatschappelijk doel
85%
Beheer en administratie
9%
Werving
6%

Zo bereiken we ons doel

1. We adviseren en begeleiden onze cliënten op hun weg naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. We nemen financiële drempels weg.
2. Met onze kennis en ervaring adviseren en verbinden we vluchtelingen, onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers.
3. Samen met bedrijven en opleiders ontwikkelen we duale (leer-werk) trajecten die uitzicht bieden op een duurzame plek op de arbeidsmarkt.
4. We signaleren knelpunten en treden op als belangenbehartiger voor gevluchte studenten en professionals.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 9.328.796

Educatie, opleidingen en cursussen
80%
(Directe) dienst- en hulpverlening
11%
Voorlichting en bewustwording
9%
Lobby en belangenbehartiging
1%

Zo komen wij aan ons geld

We zijn voor onze middelen afhankelijk van bijdragen van particuliere donateurs, nalatenschappen, bijdragen van bedrijven en onderwijsinstellingen, vermogensfondsen, de Nationale Postcode Loterij en subsidie van het ministerie van OCW.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 12.164.354

Particulieren
45%
Subsidies
22%
Organisaties zonder winststreven
19%
Loterijen
12%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 12.658.035

Bestemmingsreserves
70%
Continuïteitsreserve
22%
Bestemmingsfondsen
8%
Overige reserves
0%