print PDF
CBF Erkenningspaspoort

UAF

Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Info Sinds 1 juli 2000

Dit willen we oplossen

Talentvolle vluchtelingen kunnen zonder advies, begeleiding en financiële steun zichzelf niet verder ontwikkelen en succesvol integreren op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Dit is waar we trots op zijn

Samen met bedrijven en opleiders ontwikkelen we duale trajecten die uitzicht bieden op een duurzame plek op de arbeidsmarkt.Vluchtelingen die afstuderen en vluchtelingen die een baan vinden die aansluit bij hun competenties.

Dit willen we bereiken
We zijn ervan overtuigd dat iedereen die zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in Nederland. Dáárom maken we ons daar sterk voor.
Dit gaven we uit in 2018 € 12.908.163
 • Maatschappelijk doel 86%
 • Wervingskosten 7%
 • Kosten administratie en beheer 7%
Zo bereiken we ons doel
 1. We adviseren en begeleiden onze cliënten op hun weg naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. We nemen financiële drempels weg.
 2. Met onze kennis en ervaring adviseren en verbinden we vluchtelingen, onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers.
 3. Samen met bedrijven en opleiders ontwikkelen we duale (leer-werk) trajecten die uitzicht bieden op een duurzame plek op de arbeidsmarkt.
 4. We signaleren knelpunten en treden op als belangenbehartiger.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 11.115.082
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 21%
 • Voorlichting en bewustwording 7%
 • Educatie, opleidingen en cursussen 71%
 • Lobby en belangenbehartiging 0%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 14.159.452
 • Particulieren 37%
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 20%
 • Subsidies 29%
 • Organisaties zonder winststreven 11%
 • Overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 11.585.194
 • Continuïteitsreserve 28% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 63% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 9% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 97 fte
Vrijwilligers 548
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl