print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Ubbo Emmius Fonds

UEF wil de betrokkenheid tussen samenleving en de Rijksuniversiteit Groningen vergroten, door ondersteuning van onderwijs en onderzoek.
Info Sinds 1 maart 2021

Dit willen we oplossen

Met zijn activiteiten wil UEF het mogelijk maken dat ieder mens gezond en actief ouder kan worden in een duurzame samenleving die natuur, milieu en erfgoed respecteert. Om dit te bereiken is onderzoek en onderzoek van goede kwaliteit nodig. Waar nodig springt UEF in.

Dit is waar we trots op zijn

Donaties van UEF stellen wetenschappers vaak in staat om voor grotere projecten additionele middelen te verkrijgen, terwijl studenten hun grenzen daardoor verder kunnen verleggen en verkennen. UEF is erin geslaagd de alumni hierbij te betrekken. En daar zijn we trots op.

Dit willen we bereiken
UEF wil vernieuwend wetenschappelijk onderwijs en onderzoek versterken door een stevig en stabiel vermogensfonds te realiseren waarop een beroep kan worden gedaan.
Dit gaven we uit in 2020 € 26.596.827
 • Maatschappelijk doel 99%
 • Beheer en administratie 1%
 • Werving 0%
Zo bereiken we ons doel
1. 1. Healthy Ageing onderzoek: € 305.171 2.. Onderzoek sustainable society: € € 264.375
2. 3. Fundamenteel beta-wetenschappelijk onderzoek: € 25.258.972 5. Overig onderzoek: € 213.961
3. 6. Onderwijsbeurzen en prijzen: € 179.719
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 26.222.237
 • Onderzoek 100%
Zo komen wij aan ons geld
Via giften en nalatenschappen van particulieren, bedrijven en instellingen en geld. Via dividenden, beleggingen en rente. Eigen fondsenwerving: € 403.432 Dividenden, beleggingen en rente: € 35.855.248
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 626.149
 • Particulieren 36%
 • Verkopen en overig 36%
 • Organisaties zonder winststreven 28%
 • Bedrijven 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 14.758.264
 • Bestemmingsfondsen 88%
 • Bestemmingsreserves 12%
 • Continuïteitsreserve 0%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 0
Sector Onderwijs en wetenschap
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl