print PDF
CBF Erkenningspaspoort

VBOK

Preventie van en hulp bij onbedoelde zwangerschap mogelijk maken.
Info Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

We willen hulp bij onbedoelde zwangerschap mogelijk maken en bijdragen aan het voorkomen van onbedoelde zwangerschap, met het oog op de beschermwaardigheid van het ongeboren menselijk leven en de keuzevrijheid van de vrouw.

Dit is waar we trots op zijn

De VBOK is een vereniging die al jaren met actief betrokken leden in de Nederlandse samenleving een relevante plaats inneemt in het maatschappelijk debat.

Dit willen we bereiken
We willen preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap mogelijk maken, evenals onderzoek dat daarop betrekking heeft
Daarnaast willen we het maatschappelijk draagvlak voor bescherming van het ongeboren menselijk leven vergroten.
Dit gaven we uit in 2018 € 1.682.319
 • Maatschappelijk doel 53%
 • Wervingskosten 27%
 • Kosten administratie en beheer 20%
Zo bereiken we ons doel
 1. Werving van fondsen waarmee professionele preventie, ondersteuning en zorg mogelijk wordt gemaakt.
 2. Werving van vrijwilligers om aanvullend op de beroepskrachten te werken aan preventie, zorg en ondersteuning.
 3. Het maatschappelijk debat entameren over de beschermwaardigheid van het ongeboren menselijk leven en de keuzevrijheid van de vrouw.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 888.072
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 4%
 • Voorlichting en bewustwording 14%
 • Overig 82%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.625.488
 • Particulieren 93%
 • Bedrijven 1%
 • Organisaties zonder winststreven 6%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 114.839
 • Overige reserves 43% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 57% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 5 fte
Vrijwilligers 94
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl