Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


VBOK

Wij willen de preventie, ondersteuning en zorg van Siriz ondersteunen en financieel mogelijk maken.

Dit willen we oplossen

We willen hulp bij onbedoelde zwangerschap mogelijk maken en bijdragen aan het voorkomen van onbedoelde zwangerschap.

Dit is waar we trots op zijn

De VBOK is een vereniging die al jaren met actief betrokken leden in de Nederlandse samenleving zich sterk maakt om onbedoelde zwangerschap te voorkomen en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap mogelijk te maken.

Medewerkers
3 fte
Vrijwilligers
50
Doelgroepen
Gezondheid, Welzijn
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

We willen preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap mogelijk maken.

Dit gaven we uit in 2020

€ 1.650.688

Maatschappelijk doel
67%
Werving
26%
Beheer en administratie
7%

Zo bereiken we ons doel

1. Werving van fondsen en donaties waarmee professionele preventie, ondersteuning en zorg vanuit Siriz financieel mogelijk wordt gemaakt.
2. Voeren van campagnes om donaties te genereren
3. Het maatschappelijk debat entameren over de beschermwaardigheid van het ongeboren menselijk leven en de keuzevrijheid van de vrouw.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.100.000

Overig
100%

Zo komen wij aan ons geld

Contributies van leden en donaties van personen, bedrijven en kerken.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 1.712.469

Particulieren
92%
Organisaties zonder winststreven
5%
Bedrijven
2%
Subsidies
1%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 233.011

Overige reserves
98%
Bestemmingsfondsen
2%