Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


VBOK

Wij willen de preventie, ondersteuning en zorg van Siriz ondersteunen en financieel mogelijk maken.

Dit willen we oplossen

We willen hulp bij onbedoelde zwangerschap mogelijk maken en bijdragen aan het voorkomen van onbedoelde zwangerschap.

Dit is waar we trots op zijn

De VBOK is een vereniging die al jaren met actief betrokken leden in de Nederlandse samenleving zich sterk maakt om onbedoelde zwangerschap te voorkomen en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap mogelijk te maken.

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Algemeen publiek
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

We willen preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap mogelijk maken.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.460.473

Maatschappelijk doel
65%
Werving
27%
Beheer en administratie
8%

Zo bereiken we ons doel

1. Werving van fondsen en donaties waarmee professionele preventie, ondersteuning en zorg vanuit Siriz financieel mogelijk wordt gemaakt.
2. Voeren van campagnes om donaties te genereren
3. Het maatschappelijk debat entameren over de beschermwaardigheid van het ongeboren menselijk leven en de keuzevrijheid van de vrouw.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 952.500

Overig
100%
Onderzoek
0%

Zo komen wij aan ons geld

Contributies van leden en donaties van personen, bedrijven en kerken.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.449.776

Particulieren
90%
Organisaties zonder winststreven
7%
Bedrijven
2%
Subsidies
- 1%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 222.314

Overige reserves
100%