print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Veldwerk

Sucturele hulp bieden aan kansarme kinderen, jongeren en vrouwen in ontwikkelingslanden
Info Sinds 1 juli 2018

Dit willen we oplossen

Uitzichtloze toekomst van kansarme kinderen, jongeren en vrouwen in hun eigen leefomgeving in ontwikkelingslanden, met name Nepal

Dit is waar we trots op zijn

De vele jongeren die een beroep hebben kunnen leren en vrouwen die zelfredzaam zijn door verstrekking van materiaal en krediet voor een eigen bedrijfje

Dit willen we bereiken
De doelgroep via opvoeding en scholing zelfredzaam te laten worden
Dit gaven we uit in 2018 € 167.176
  • Maatschappelijk doel 66%
  • Wervingskosten 1%
  • Kosten administratie en beheer 33%
Zo bereiken we ons doel
  1. Scholing van kinderen en jongeren
  2. Vrouwen via kleinschalige projecten trainen en een bepaald beroep in combinatie met eventueel verstrekking van microkrediet
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 109.839
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 116.767
  • Particulieren 50%
  • Bedrijven 9%
  • Organisaties zonder winststreven 41%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 150.472
  • Bestemmingsreserves 100% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Nepal
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl