Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Verburg Charity Foundation

Omstandigheden van mensen in Afrika verbeteren door het ondersteunen van bouwprojecten binnen onderwijs, gezondheidszorg en ondernemerschap.

Dit willen we oplossen

Armoedebestrijding door het ondersteunen van bouwprojecten ten behoeve van onderwijs en gezondheidszorg als ook door het faciliteren van ondernemerschap, zodat mensen in 'onze' focuslanden een eigen inkomen kunnen verdienen waardoor zij zelf hun levensomstandigheden verbeteren.

Dit is waar we trots op zijn

De duurzame samenwerking met onderwijsinstellingen in Malawi en Mozambique die resulteren in een breed en kwalitatief goed aanbod (vanaf pre-school tot en met universitair onderwijs) in een grote regio in genoemde landen. Deze instellingen zijn inmiddels in hoge mate zelfstandig.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 mei 2015

Dit willen we bereiken

Binnen de hiervoor beschreven focus een bijdrage leveren aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Dit gaven we uit in 2021

€ 845.234

Maatschappelijk doel
100%
Beheer en administratie
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Projectondersteuning op het gebied van huisvesting ten behoeve van gezondheidszorg, onderwijs en ondernemerschap.
2. Samenwerking met complementaire Nederlandse en lokale stichtingen waarbij gezamenlijke doelen worden gerealiseerd.
3. Gerichte ad-hoc ondersteuning bij calamiteiten in met name onze focuslanden.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 844.288

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Verburg Charity Foundation is een aan De Vries en Verburg (actief in projectontwikkeling, bouw en vastgoedbeleggingen) gelieerde ANBI. Vanuit onze bedrijven doneren wij jaarlijks een percentage van onze winst aan Verburg Charity Foundation.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 871.323

Organisaties zonder winststreven
94%
Bedrijven
3%
Particulieren
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 393.732

Bestemmingsfondsen
39%
Bestemmingsreserves
32%
Continuïteitsreserve
30%