print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Verburg Charity Foundation

Een aan De Vries en Verburg gelieerde ANBI, die zich richt op huisvesting ten behoeve van gezondheidszorg, onderwijs en ondernemerschap
Info Sinds 1 mei 2015

Dit willen we oplossen

Een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede in de wereld en het bevorderen van duurzame ontwikkeling in met name onze focuslanden door het initiëren en steunen van projecten op het gebied van huisvesting ten behoeve van gezondheidszorg, onderwijs en ondernemerschap.

Dit is waar we trots op zijn

De duurzame samenwerking met ESPANOR, een lokale stichting in Mozambique, waardoor na een opbouwperiode van 8 jaar vandaag scholing wordt aangeboden vanaf pre-school tot hoger beroepsonderwijs in de regio Milange waardoor veel jongeren een eigen inkomen kunnen verdienen.

Dit willen we bereiken
Binnen de hiervoor beschreven focus een bijdrage leveren aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
Dit gaven we uit in 2018 € 325.281
 • Maatschappelijk doel 99%
 • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
 1. Projectondersteuning op het gebied van huisvesting ten behoeve van gezondheidszorg, onderwijs en ondernemerschap.
 2. Samenwerking met complementaire stichtingen waarbij gezamenlijke doelen worden gerealiseerd
 3. Gerichte ad-hoc ondersteuning bij calamiteiten in met name de focuslanden
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 322.703
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 487.232
 • Particulieren 23%
 • Bedrijven 77%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 398.590
 • Continuïteitsreserve 37% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 31% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 33% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 7 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl