Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Vereniging Rembrandt

De Vereniging Rembrandt zet zich in voor de bescherming en versterking van Nederlandse openbare kunstcollecties.

Dit willen we oplossen

De Vereniging Rembrandt zet zich in voor de bescherming en versterking van de Nederlandse openbare kunstcollecties.

Dit is waar we trots op zijn

De Vereniging Rembrandt is trots op het feit dat zij in de afgelopen 10 jaar het bedrag besteed aan haar doelstelling heeft kunnen verhogen van EUR 2,1 miljoen naar gemiddeld ruim EUR 4 miljoen

Medewerkers
14 fte
Vrijwilligers
56
Doelgroepen
Algemeen publiek
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2002

Dit willen we bereiken

De Vereniging Rembrandt streeft naar het verrijken van en het opkomen voor het Nederlands openbaar kunstbezit en het vergroten van de publieke belangstelling voor het Nederlands openbaar kunstbezit.

Dit gaven we uit in 2020

€ 5.557.639

Maatschappelijk doel
68%
Werving
22%
Beheer en administratie
11%

Zo bereiken we ons doel

1. Door leden en niet-leden te betrekken bij de doelstelling van de Vereniging Rembrandt
2. Door ambitieuze aankopen door Nederlandse musea te helpen verwezenlijken
3. Door bij te dragen aan het op peil houden en vergroten van collectiegerelateerde kennis binnen musea
4. Door er mede zorg voor te dragen dat de Nederlandse openbare collecties toegankelijk blijven en worden doorgegeven aan volgende generaties

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 3.757.658

Aankoop en beheer
86%
Lobby en belangenbehartiging
10%
Onderzoek
4%
Voorlichting en bewustwording
0%
(Directe) dienst- en hulpverlening
0%

Zo komen wij aan ons geld

Vereniging Rembrandt ontvangt contributies, schenkingen van particulieren, nalatenschappen en baten uit beleggingen (algemene reserve en bestemmingsfondsen). Daarnaast ontvangt het o.a. bijdragen van een loterijorganisatie en van een organisatie zonder winstoogmerk (PBC).

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 5.763.694

Particulieren
79%
Organisaties zonder winststreven
14%
Loterijen
7%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 55.407.524

Overige reserves
65%
Bestemmingsfondsen
35%