print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Vereniging Rembrandt

De Vereniging Rembrandt zet zich in voor de bescherming en versterking van Nederlandse openbare kunstcollecties.
Info Sinds 1 januari 2002

Dit willen we oplossen

De Vereniging Rembrandt zet zich in voor de bescherming en versterking van de Nederlandse openbare kunstcollecties.

Dit is waar we trots op zijn

De Vereniging Rembrandt is trots op het feit dat zij in 8 jaar het bedrag besteed aan haar doelstelling heeft kunnen verhogen van EUR 1,5 miljoen naar ruim EUR 4 miljoen en dat de Vereniging ieder jaar met gemiddeld 25 aankopen per jaar het verschil kan maken.

Dit willen we bereiken
De Vereniging Rembrandt streeft er naar de publieke belangstelling voor het Nederlands openbaar kunstbezit nog meer te vergroten.
Dit gaven we uit in 2017 € 5.891.371
 • Maatschappelijk doel 90%
 • Wervingskosten 4%
 • Kosten administratie en beheer 6%
Zo bereiken we ons doel
 1. door leden en niet-leden te betrekken bij de doelstelling van de Vereniging Rembrandt
 2. door ambitieuze aankopen door Nederlandse musea te helpen verwezenlijken
 3. door bij te dragen aan het op peil houden en vergroten van collectiegerelateerde kennis binnen musea
 4. door er mede zorg voor te dragen dat de Nederlandse openbare collecties toegankelijk blijven en worden doorgegegeven aan volgende generaties
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 5.293.739
 • Aankoop en beheer 99%
 • Voorlichting en bewustwording 0%
 • Lobby en belangenbehartiging 1%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 12.699.301
 • Particulieren 92%
 • Loterijen 3%
 • Organisaties zonder winststreven 5%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 49.950.299
 • Bestemmingsreserves 2% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 64% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 34% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 12 fte
Vrijwilligers 84
Sector Kunst en cultuur
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl