print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Vereniging Rembrandt

De Vereniging Rembrandt zet zich in voor de bescherming en versterking van Nederlandse openbare kunstcollecties.
Info Sinds 1 januari 2002

Dit willen we oplossen

De Vereniging Rembrandt zet zich in voor de bescherming en versterking van de Nederlandse openbare kunstcollecties.

Dit is waar we trots op zijn

De Vereniging Rembrandt is trots op het feit dat zij in de afgelopen 10 jaar het bedrag besteed aan haar doelstelling heeft kunnen verhogen van EUR 2,1 miljoen naar gemiddeld ruim EUR 4 miljoen

Dit willen we bereiken
De Vereniging Rembrandt streeft naar het verrijken van en het opkomen voor het Nederlands openbaar kunstbezit en het vergroten van de publieke belangstelling voor het Nederlands openbaar kunstbezit.
Dit gaven we uit in 2020 € 5.557.639
 • Maatschappelijk doel 68%
 • Werving 22%
 • Beheer en administratie 11%
Zo bereiken we ons doel
1. Door leden en niet-leden te betrekken bij de doelstelling van de Vereniging Rembrandt
2. Door ambitieuze aankopen door Nederlandse musea te helpen verwezenlijken
3. Door bij te dragen aan het op peil houden en vergroten van collectiegerelateerde kennis binnen musea
4. Door er mede zorg voor te dragen dat de Nederlandse openbare collecties toegankelijk blijven en worden doorgegeven aan volgende generaties
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 3.757.658
 • Aankoop en beheer 86%
 • Lobby en belangenbehartiging 10%
 • Onderzoek 4%
 • Voorlichting en bewustwording 0%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 0%
Zo komen wij aan ons geld
Vereniging Rembrandt ontvangt contributies, schenkingen van particulieren, nalatenschappen en baten uit beleggingen (algemene reserve en bestemmingsfondsen). Daarnaast ontvangt het o.a. bijdragen van een loterijorganisatie (BGL) en van een organisatie zonder winstoogmerk (PBC).
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 5.763.694
 • Particulieren 79%
 • Organisaties zonder winststreven 14%
 • Loterijen 7%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 55.407.524
 • Overige reserves 65%
 • Bestemmingsfondsen 35%
Medewerkers Info 14 fte
Vrijwilligers Info 56
Sector Kunst en cultuur
Doelgroepen Algemeen publiek
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl