print PDF
CBF Erkenningspaspoort

vfonds

Bewustwording rond vrede en vrijheid te vergroten zodat we allemaal voorkomen dat er ooit nog oorlog uitbreekt.
Info Sinds 1 juli 2004

Dit willen we oplossen

We leven al 75 jaar in vrijheid in een democratische rechtsstaat. Maar vrijheid is niet vanzelfsprekend daar moet je aan blijven werken. Zo werken wij samen aan een veilige wereld waar ook onze kinderen in vrede kunnen opgroeien met respect voor elkaar.

Dit is waar we trots op zijn

Het jaar van verzet waarin allerlei partners zoals het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Liberation Route Europe, Oorlogsgraven stichting en SMH (stichting musea en herinneringscentra) samenwerken op alle aspecten van verzet toen en nu te belichten en over te dragen.

Dit willen we bereiken
1. Vergroten van waardering en erkenning voor veteranen en andere geüniformeerden in overheidsdienst
2. Herdenken van oorlogslachtoffers en vieren van de vrijheid
3. Versterken van democratie en internationale rechtsorde via o.a. educatie
Dit gaven we uit in 2018 € 18.872.071
 • Maatschappelijk doel 89%
 • Wervingskosten 9%
 • Kosten administratie en beheer 2%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het vfonds subsidieert honderden inspirerende initiatieven en projecten die vrede, vrijheid en (inter)nationale rechtsorde stimuleren.
 2. versterken van samenhang en coordinatie
 3. stimuleren van initiatieven
 4. Ruimte bieden aan vrede en vrijheid ontwikkelingen
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 16.709.030
 • Lobby en belangenbehartiging 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 15.639.867
 • Particulieren 0%
 • Loterijen 92%
 • Organisaties zonder winststreven 0%
 • Overig 8%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 34.135.094
 • Continuïteitsreserve 12% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 12% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 69% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 8% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 8 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl