Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


vfonds

Bewustwording rond vrede en vrijheid te vergroten zodat we allemaal voorkomen dat er ooit nog oorlog uitbreekt.

Dit willen we oplossen

We leven al 75 jaar in vrijheid in een democratische rechtsstaat. Maar vrijheid is niet vanzelfsprekend, daar moet je aan blijven werken. Zo werken wij samen aan een veilige wereld waar ook onze kinderen in vrede kunnen opgroeien met respect voor elkaar.

Dit is waar we trots op zijn

Het jaar van verzet waarin allerlei partners zoals het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Liberation Route Europe, Oorlogsgravenstichting en SMH (Stichting Musea en Herinneringscentra) samenwerken op alle aspecten van verzet toen en nu te belichten en over te dragen.

Medewerkers
10 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2004

Dit willen we bereiken

1. Vergroten van waardering en erkenning voor veteranen en andere geüniformeerden in overheidsdienst 2. Herdenken van oorlogsslachtoffers en vieren van de vrijheid 3. Versterken van democratie en internationale rechtsorde via o.a. educatie

Dit gaven we uit in 2020

€ 13.783.730

Maatschappelijk doel
71%
Werving
24%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Het vfonds subsidieert honderden inspirerende initiatieven en projecten die vrede, vrijheid en (inter)nationale rechtsorde stimuleren.
2. Versterken van samenhang en coördinatie.
3. Stimuleren van initiatieven.
4. Ruimte bieden aan vrede en vrijheid ontwikkelingen.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 9.758.598

Lobby en belangenbehartiging
100%

Zo komen wij aan ons geld

Van de Nationale Postcodeloterij, de BankGiroLoterij, de Algemene Loterij Nederland en uit donaties en nalatenschappen.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 15.688.653

Loterijen
99%
Verkopen en overig
1%
Particulieren
0%
Organisaties zonder winststreven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 27.250.616

Overige reserves
75%
Continuïteitsreserve
24%
Bestemmingsfondsen
1%