print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

vfonds

Bewustwording rond vrede en vrijheid te vergroten zodat we allemaal voorkomen dat er ooit nog oorlog uitbreekt.
Info Sinds 1 juli 2004

Dit willen we oplossen

We leven al 75 jaar in vrijheid in een democratische rechtsstaat. Maar vrijheid is niet vanzelfsprekend, daar moet je aan blijven werken. Zo werken wij samen aan een veilige wereld waar ook onze kinderen in vrede kunnen opgroeien met respect voor elkaar.

Dit is waar we trots op zijn

Het jaar van verzet waarin allerlei partners zoals het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Liberation Route Europe, Oorlogsgravenstichting en SMH (Stichting Musea en Herinneringscentra) samenwerken op alle aspecten van verzet toen en nu te belichten en over te dragen.

Dit willen we bereiken
1. Vergroten van waardering en erkenning voor veteranen en andere geüniformeerden in overheidsdienst 2. Herdenken van oorlogsslachtoffers en vieren van de vrijheid 3. Versterken van democratie en internationale rechtsorde via o.a. educatie
Dit gaven we uit in 2020 € 13.783.730
 • Maatschappelijk doel 71%
 • Werving 24%
 • Beheer en administratie 5%
Zo bereiken we ons doel
1. Het vfonds subsidieert honderden inspirerende initiatieven en projecten die vrede, vrijheid en (inter)nationale rechtsorde stimuleren.
2. Versterken van samenhang en coördinatie.
3. Stimuleren van initiatieven.
4. Ruimte bieden aan vrede en vrijheid ontwikkelingen.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 9.758.598
 • Lobby en belangenbehartiging 100%
Zo komen wij aan ons geld
Van de Nationale Postcodeloterij, de BankGiroLoterij, de Algemene Loterij Nederland en uit donaties en nalatenschappen.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 15.688.653
 • Loterijen 99%
 • Verkopen en overig 1%
 • Particulieren 0%
 • Organisaties zonder winststreven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 27.250.616
 • Overige reserves 75%
 • Continuïteitsreserve 24%
 • Bestemmingsfondsen 1%
Medewerkers Info 10 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Welzijn
Doelgroepen 5 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl