Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


vfonds

Vfonds draagt, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bij aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving

Dit willen we oplossen

Vrede en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend. Vfonds wil iedereen in Nederland inspireren zich daarvoor in te zetten. We steunen jaarlijks meer dan 200 projecten w.o. de herdenking op de Dam, Bevrijdingsfestivals, events als de Invictus Games en films als de Slag om de Schelde.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn er trots op dat we jaarrond met diverse partners in Nederland jong en oud kunnen inspireren bij te dragen aan een vreedzame samenleving en een democratische rechtsstaat. Mooie projecten dit jaar waren o.a. de Invictus Games, de Nationale Kinderherdenking en Veteranendag.

Medewerkers
11 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2004

Dit willen we bereiken

1. vergroten van kennis van oorlog en conflict 2. vergroten van waardering voor de democratische rechtsstaat 3. vergroten van de waardering voor veteranen en de waardering voor politie 4. vergroten van vaardigheden om actief bij te dragen aan de vreedzame samenleving

Dit gaven we uit in 2021

€ 13.448.382

Maatschappelijk doel
81%
Werving
14%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. D.m.v. van het toekennen van subsidies maakt vfonds projecten mogelijk die anders niet gerealiseerd kunnen worden.
2. Vfonds verbindt (als regisseur) projecten met elkaar zodat ze beter op elkaar aansluiten met als doel een grotere en zichtbaardere impact.
3. Vfonds agendeert zelf onderwerpen als er vanuit het werkveld geen/weinig projecten komen die invulling geven aan de doelstellingen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 10.928.668

Lobby en belangenbehartiging
100%

Zo komen wij aan ons geld

Van de Nationale Postcodeloterij, de VriendenLoterij, de Algemene Loterij Nederland en uit donaties en nalatenschappen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 16.055.721

Loterijen
100%
Verkopen en overig
0%
Particulieren
0%
Organisaties zonder winststreven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 33.312.187

Overige reserves
80%
Continuïteitsreserve
20%
Bestemmingsfondsen
1%