print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

VNB

Betekenisvol ontmoeten. VNB wil voor pelgrims, vrijwilligers en partners bedevaarten en betekenisvol ontmoeten mogelijk maken.
Info Sinds 1 april 2013

Dit willen we oplossen

Vanuit eeuwenoude katholieke bronnen en tradities bedevaarten en betekenisvol ontmoeten mogelijk en bereikbaar maken; ook voor mensen met een zorgvraag en voor minder draagkrachtigen. Dit ook ter versterking van de binding in (geloofs-)gemeenschappen.

Dit is waar we trots op zijn

De impact van bisdom- of parochiereizen op de deelnemers; De deelname van zorgpelgrims met professionele begeleiding door vrijwilligers.

Dit willen we bereiken
VNB wil meer pelgrims bereiken en hen laten participeren in pelgrimsreizen. Acties met name ook gericht op pelgrims die zorg nodig hebben en die minder draagkrachtig zijn. Dit doen we via onze VNB-kernwaarden: dienstbaar, integer, solidair en subsidiariteit.
Dit gaven we uit in 2018 € 4.331.065
 • Maatschappelijk doel 98%
 • Beheer en administratie 2%
 • Werving 1%
Zo bereiken we ons doel
1. Organiseren en leiden van pelgrimsreizen; de uitvoering van het reisaanbod is vrijwel geheel in handen van deskundige vrijwilligers.
2. Organiseren van de jaarlijkse VNB-dag voor betekenisvol ontmoeten met en voor vrijwilligers.
3. Organiseren van sponsoractiviteiten voor pelgrims, voor projecten en voor VNB. Tweewekelijks digitale nieuwsbrief vrijwilligers en pelgrims
4. Pelgrimshuis: samenwerking, zichtbaarheid en synergie creëren tussen gelijkgestemde organisaties.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 4.224.455
 • Overig 100%
Zo komen wij aan ons geld
Pelgrims boeken betaalde bedevaarten en betekenisvolle reizen. Parochies en groepen zamelen hiervoor zelf fondsen in ter ondersteuning van hun eigen reizigers.
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 4.164.893
 • Verkopen en overig 93%
 • Particulieren 5%
 • Organisaties zonder winststreven 1%
 • Bedrijven 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 762.012
 • Bestemmingsfondsen 89%
 • Continuïteitsreserve 10%
 • Bestemmingsreserves 1%
Medewerkers Info 10 fte
Vrijwilligers Info 2.500
Sector Religie en levensbeschouwing
Doelgroepen 6 doelgroepen
Actief in 16 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl