print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Vogelhospitaal

In de ruimste zin van het woord hulp te verlenen aan in het wild levende vogels die in nood verkeren.
Info Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

Wij hebben allemaal een wettelijke zorgplicht voor het welzijn van dieren. Echter het houden van wilde dieren zoals vogels is niet toegestaan zonder de benodigde vergunning. Het Vogelhospitaal heeft als enige in de regio de noodzakelijke kennis en vergunning om zorg te verlenen

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op ons goed functionerend hospitaal, schoon en efficiënt, waar wij ruim 4000 vogels per jaar behandelen. Al onze bezoekers zijn altijd verrast over de professionaliteit die wij met een grote groep vrijwilligers en slechts 2 professionele krachten bereiken

Dit willen we bereiken
Het Vogelhospitaal streeft er naar de vogels zo snel mogelijk terug te laten keren naar de natuur, ze op te vangen en verzorgen met zo min mogelijk stress en ze zo veel mogelijk hun soort eigen gedrag te laten behouden na terugkeer in de natuur
Dit gaven we uit in 2018 € 187.071
 • Maatschappelijk doel 90%
 • Wervingskosten 2%
 • Kosten administratie en beheer 8%
Zo bereiken we ons doel
 1. wij hebben een meerjaren plan om de opvang zo in te richten dat alle ruimtes hieraan gaan voldoen
 2. wij trainen onze vrijwilligers , maar ook de vrijwilligers van de dierenambulances, om op de juiste, minst stressvolle wijze hulp te bieden
 3. wij ontwikkelen educatieprogramma's over vogels om kennis van publiek te verbeteren
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 167.860
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 128.521
 • Particulieren 30%
 • Bedrijven 2%
 • Subsidies 46%
 • Organisaties zonder winststreven 18%
 • Overig 4%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 1.733.485
 • Continuïteitsreserve 8% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 92% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 0% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers 50
Sector Dieren
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl