Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Vogelhospitaal

In de ruimste zin van het woord hulp te verlenen aan in het wild levende vogels die in nood verkeren.

Dit willen we oplossen

Wij hebben allemaal een wettelijke zorgplicht voor het welzijn van dieren. Echter het houden van wilde dieren zoals vogels is niet toegestaan zonder de benodigde vergunning. Het Vogelhospitaal heeft als enige in de regio de noodzakelijke kennis en vergunning om zorg te verlenen

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op ons goed functionerend hospitaal, schoon en efficiënt, waar wij ruim 4000 vogels per jaar behandelen. Onze bezoekers zijn altijd verrast over de professionaliteit die wij met een grote groep vrijwilligers en slechts 3 professionele krachten (2,6 FTE) bereiken

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
50
Sector Dieren
Doelgroepen
Dieren
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

Het Vogelhospitaal streeft er naar de vogels zo snel mogelijk terug te laten keren naar de natuur, ze op te vangen en verzorgen met zo min mogelijk stress en ze zo veel mogelijk hun soort eigen gedrag te laten behouden na terugkeer in de natuur

Dit gaven we uit in 2021

€ 188.341

Maatschappelijk doel
96%
Beheer en administratie
3%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. wij hebben een meerjaren plan om de opvang zo in te richten dat alle ruimtes hieraan gaan voldoen
2. wij trainen onze vrijwilligers , maar ook de vrijwilligers van de dierenambulances, om op de juiste, minst stressvolle wijze hulp te bieden
3. wij ontwikkelen educatieprogramma's over vogels om kennis van publiek te verbeteren

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 180.732

(Directe) dienst- en hulpverlening
88%
Voorlichting en bewustwording
12%

Zo komen wij aan ons geld

Wij collecteren in de regio, organiseren diverse activiteiten, doen statiegeld acties, hebben donateurs die ons trouw steunen en ontvangen steun van de omringende gemeenten. De reserves die wij hebben zijn ter financiering van het gebouw en een continuïteitsreserve.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 238.647

Particulieren
60%
Subsidies
33%
Organisaties zonder winststreven
7%
Verkopen en overig
1%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.762.913

Bestemmingsreserves
85%
Continuïteitsreserve
14%
Bestemmingsfondsen
0%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?