Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Vogelrevalidatiecentrum Zundert

VRC Zundert is sinds 1980 hét opvangcentrum voor inheemse vogels en zoogdieren in de provincie Noord-Brabant.

Dit willen we oplossen

Inheemse vogels en zoogdieren die, vaak door menselijk toedoen, in de problemen zijn gekomen worden opgevangen en verzorgd zodat onnodig lijden van dieren wordt voorkomen.

Dit is waar we trots op zijn

Jaarlijks worden er zo'n 7.000 dieren opgevangen en verzorgd door een enthousiaste en gemotiveerde groep mensen. Het centrum bestaat al sinds 1980 en is ook voor de toekomst goed uitgerust voor de opvang van dieren.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
112
Sector Dieren
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 december 2019

Dit willen we bereiken

Doel is de dieren weer gezond vrij te laten in de natuur. Liefst voorkomen we dat dieren in de problemen komen. Via educatie en voorlichting vergroten we de kennis over de natuur bij jong en oud.

Dit gaven we uit in 2021

€ 234.842

Maatschappelijk doel
75%
Beheer en administratie
25%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Dieren worden onder deskundige begeleiding van de vaste medewerkers door vele vrijwilligers verzorgd. Waar nodig adviseert de dierenarts.
2. De dieren herstellen in een zo natuurlijk mogelijke omgeving en ze worden, als ze zich kunnen redden, weer losgelaten in de natuur.
3. In NatuurEducatieCentrum "De Luitert" en de natuurtuin bieden we informatie over natuur en organiseren we lezingen, workshops en excursies.
4. Voor scholen ontwikkelen we boeiende leerprojecten.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 175.108

(Directe) dienst- en hulpverlening
94%
Voorlichting en bewustwording
6%

Zo komen wij aan ons geld

Donaties, (lijfrente-)schenkingen, sponsoring, excursies, horeca en winkel

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 616.539

Particulieren
74%
Verkopen en overig
12%
Organisaties zonder winststreven
9%
Bedrijven
5%
Loterijen
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.470.925

Bestemmingsreserves
85%
Overige reserves
15%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?