print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis zet zich in om het verblijf van kind en ouder zo aangenaam mogelijk te maken. Het zieke kind verdient beter.
Info Sinds 1 juni 2014

Dit willen we oplossen

De overheid en de zorgverzekeraars richten zich vooral op de financiering van zorg en behandelingen. Niet op andere gebieden, die ook van invloed kunnen zijn op de genezing en ontwikkeling van het zieke kind, zoals bv. een goed leefklimaat in het kinderziekenhuis.

Dit is waar we trots op zijn

We hebben als stichting een aantal hele mooie projecten mogen realiseren zoals Webcams voor op de afdeling Neonatologie, onze eigen Pathé Kids Bios en VR-brillen die gebruikt worden ter voorbereiding op een MRI.

Dit willen we bereiken
Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis werft fondsen om projecten voor het welzijn van zieke kinderen in het Beatrix Kinderziekenhuis te realiseren. Daarnaast gebruiken wij het geld om medisch wetenschappelijk onderzoek naar ziekten bij kinderen te steunen.
Dit gaven we uit in 2018 € 546.663
 • Maatschappelijk doel 89%
 • Wervingskosten 7%
 • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
 1. Publiekscampagnes zoals naamsbekendheid en Sporten voor het zieke kind
 2. Inspireren & activeren van mensen om in actie te komen voor Beatrix Kinderziekenhuihapsprojecten en het faciliteren van deze acties.
 3. Aanvragen bij en samenwerking met (vermogens)fondsen
 4. Voorlichting geven over activiteiten van het Beatrix Kinderziekenhuis
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 489.240
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 53%
 • Onderzoek 47%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 431.574
 • Particulieren 75%
 • Bedrijven 25%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 855.072
 • Continuïteitsreserve 12% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 37% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 52% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl