print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Het zieke kind verdient beter.
Info Sinds 1 juni 2014

Dit willen we oplossen

De overheid en de zorgverzekeraars richten zich vooral op de financiering van zorg en behandelingen. Niet op andere gebieden, die ook van invloed kunnen zijn op de genezing en ontwikkeling van het zieke kind, zoals bv een goed leefklimaat in het kinderziekenhuis

Dit is waar we trots op zijn

Project Webcams afdeling Neonatologie Project Kinder Bioscoop Project VR bril voor voorbereiding MRI

Dit willen we bereiken
Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis werft fondsen om projecten voor het welzijn van zieke kinderen in het Beatrix Kinderziekenhuis te realiseren. Daarnaast gebruiken wij het geld om medisch wetenschappelijk onderzoek naar ziekten bij kinderen te steunen.
Dit gaven we uit in 2017 € 112.932
 • Maatschappelijk doel 66%
 • Wervingskosten 20%
 • Kosten administratie en beheer 14%
Zo bereiken we ons doel
 1. Welzijnsprojecten
 2. Wetenschapsprojecten
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 74.076
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 70%
 • Onderzoek - 30%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 361.055
 • Particulieren 63%
 • Bedrijven 36%
 • Overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 969.663
 • Continuïteitsreserve 10% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 46% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 44% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl