Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

Het werven van gelden om de (patiënten)zorg te verbeteren d.m.v. onderzoek en de realisatie van voorzieningen binnen het Maasstad Ziekenhuis

Dit willen we oplossen

Het verblijf in het ziekenhuis voor patiënten en medewerkers zo prettig mogelijk te maken door extra voorzieningen te realiseren. Daarnaast willen we het onderzoekklimaat (innovatie en wetenschap) stimuleren om toekomstige zorg blijvend te verbeteren.

Dit is waar we trots op zijn

In de week van 21 t/m 27 februari hebben we de eerste Stap voor de zorg challenge georganiseerd, waarbij deelnemers minimaal 5 km hebben gelopen of gerend als steunbetuiging voor de zorgmedewerkers. Met de sponsoropbrengsten zijn 3 professionele massagematrassen aangeschaft.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 februari 2018

Dit willen we bereiken

Het blijven verbeteren van de (patiënten)zorg en het onderzoekklimaat binnen het Maasstad Ziekenhuis zodat we een grote bijdrage leveren aan de vorming van de huidige en toekomstige zorg. Onze droom is om het Maasstad Ziekenhuis verder te helpen groeien in dit proces.

Dit gaven we uit in 2021

€ 59.164

Maatschappelijk doel
93%
Beheer en administratie
7%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Bouwen aan naamsbekendheid (intern en extern) en het communiceren van de toekomstdroom van de Vrienden Stichting.
2. Bouwen aan het donateurbestand en hen betrekken bij de vorming van de patiëntenzorg binnen het Maasstad Ziekenhuis
3. Communiceren over wat het Maasstad Ziekenhuis aan onderzoek verricht en welke resultaten daarbij behaald zijn
4. Het stimuleren van samenwerkingen (STZ/ Santeon) op het gebied van onderzoek en fondsenwerving.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 55.112

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

We houden een reserve aan van 25.000 euro. Er worden gelden geworven per project of onderzoek bij fondsen, particulieren en bedrijven. In de nabije toekomst zal Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis zich gaan richten op het creëren van een sterke achterban aan donateurs.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 36.996

Particulieren
75%
Organisaties zonder winststreven
16%
Bedrijven
8%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 69.110

Bestemmingsfondsen
51%
Continuïteitsreserve
36%
Overige reserves
13%