Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Vrienden Parnassia Groep

Vrienden heeft tot doel het bevorderen van de maatschappelijke integratie van individuele en groepen patiënten in zorg bij Parnassia Groep.

Dit willen we oplossen

Stigma, maatschappelijk isolement, vereenzaming, armoede.

Dit is waar we trots op zijn

Van echte betekenis zijn voor de meest kwetsbare groep patienten

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 februari 2019

Dit willen we bereiken

Betere kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie voor onze patienten

Dit gaven we uit in 2020

€ 285.188

Maatschappelijk doel
99%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Geld genereren om onze doelen te realiseren, o.a. middels Goede Doelen Veiling, sponsortochten, werven donateurs en bedrijfsvrienden.
2. Fonds Noodhulp, Annelies Fonds, Cultuurfonds, Sport4Health en het studiefonds

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 281.066

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Vrienden is afhankelijk van giften en donaties. Deze ontvangen wij via individuen maar ook via zgn bedrijfsvrienden. Ook worden onze (nood)fondsen gedeeltelijk gevuld door giften van externe fondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 109.877

Organisaties zonder winststreven
76%
Particulieren
23%
Verkopen en overig
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 538.766

Overige reserves
57%
Bestemmingsfondsen
36%
Bestemmingsreserves
7%