Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie

De vrienden stellen EE dankzij hun bijdragen en donaties in staat activiteiten te ontwikkelen die niet door zorgverzekeraars worden vergoed.

Dit willen we oplossen

VvEE maakt de financiële onafhankelijkheid van de Stichting Expertisecentrum Euthanasie (EE) mogelijk, zodat deze slagvaardig hulp kan verlenen aan mensen met een doodswens die hun vrijwillig en weloverwogen verzoek om euthanasie niet door de eigen arts gehonoreerd zien.

Dit is waar we trots op zijn

De vrienden vormen samen een netwerk van ca. 13.000 mensen en zijn voor ons van onschatbare waarde. Hun bijdragen zorgden ervoor dat onze stichting kon worden opgericht. En nog steeds is hun steun onmisbaar voor de mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Ouderen
Actief in
Nederland

Sinds 1 december 2020

Dit willen we bereiken

Het bevorderen van een betere hulpverlening aan hen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Het breder beschikbaar krijgen van de hulpverlening bij levensbeëindiging en het bevorderen van een beter gebruik van de mogelijkheden die de wetgeving biedt.

Dit gaven we uit in 2021

€ 897.186

Maatschappelijk doel
94%
Beheer en administratie
4%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Deskundigheidsbevordering binnen het expertisecentrum en van het uitdragen van haar expertise naar medici en andere relevante doelgroepen.
2. De consulent euthanasie staat de (uitvoerend) arts bij en geeft informatie of begeleidt hen tijdens het euthanasietraject.
3. Op basis van jarenlange casuïstiek worden nascholingsmogelijkheden aangeboden voor collega-artsen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 839.288

(Directe) dienst- en hulpverlening
88%
Voorlichting en bewustwording
9%
Onderzoek
3%

Zo komen wij aan ons geld

Het verwerven van financiële middelen door de stichting geschiedt onder particulieren, bedrijven, vermogensfondsen en andere maatschappelijke organisaties in de vorm van o.a. donaties, erfenissen en legaten, schenkingen en subsidies.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 742.530

Particulieren
100%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 2.186.141

Overige reserves
100%