Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Vrienden van philharmonie zuidnederland

Het behoud van symfonische muziek in Zuid-Nederland en philharmonie zuidnederland in het bijzonder.

Dit willen we oplossen

De Stichting Vrienden wil meer publiek, Vrienden en financiële middelen voor philharmonie zuidnederland.

Dit is waar we trots op zijn

De Stichting Vrienden kent een lange traditie waarin de stichting van betekenis is voor philharmonie zuidnederland

Medewerkers
0
Vrijwilligers
35
Doelgroepen
Algemeen publiek
Actief in
Nederland

Sinds 1 juni 2017

Dit willen we bereiken

Meer publiek en Vrienden voor het orkest, waarmee het draagvlak voor philharmonie zuidnederland in Zuid-Nederland versterkt wordt en de financiële middelen voor het orkest vergroot.

Dit gaven we uit in 2021

€ 293.029

Maatschappelijk doel
74%
Beheer en administratie
24%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Door het initiëren van wervingsactiviteiten-campagnes, informatiebijeenkomsten en speciale acties
2. Door het aanbieden van diverse mogelijkheden om het orkest te ondersteunen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 216.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

de stichting Vrienden haalt haar inkomsten uit bijdragen van particulieren en zakelijke begunstigers

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 427.770

Organisaties zonder winststreven
47%
Particulieren
42%
Bedrijven
10%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 322.083

Overige reserves
100%