Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Wakker Dier

Een dierwaardig leven voor alle dieren in de veehouderij.

Dit willen we oplossen

Een dier is geen levenloos product. Maar de voedingsindustrie denkt daar anders over. In deze sector dienen de dieren slecht één doel: winst maken. Maar zo goedkoop en massaal mogelijk vlees, eieren en zuivel produceren veroorzaakt veel dierenleed.

Dit is waar we trots op zijn

De legbatterij-ei en de plofkip zijn uit vrijwel alle Nederlandse supermarkten verdwenen. Het supermarktaanbod en -promotie van vlees met een welzijnskeurmerk neemt toe.

Medewerkers
18 fte
Vrijwilligers
0
Sector Dieren
Doelgroepen
Dieren
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2003

Dit willen we bereiken

Wakker Dier strijdt voor drastische hervorming van de voedingsindustrie. Wij zien minder én beter vlees als de oplossing voor het massale dierenleed.

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.216.102

Maatschappelijk doel
65%
Werving
22%
Beheer en administratie
12%

Zo bereiken we ons doel

1. Company campaigning - We spreken bedrijven aan op dierenleed en vragen hen om actie te ondernemen.
2. Publicitaire aandacht - In de pers en met reclame laten we zien hoe er met de dieren in de vee-industrie wordt omgesprongen.
3. Consumentenvoorlichting - We vertellen over dierenleed en laten zien dat iedereen zelf heel makkelijk diervriendelijkere keuzes kan maken.
4. Wetgevingsbeïnvloeding - Wij streven naar betere wetten voor dierenwelzijn en voeren juridische procedures.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.098.027

Lobby en belangenbehartiging
54%
Voorlichting en bewustwording
46%

Zo komen wij aan ons geld

We kiezen voor een financieringsmodel dat het beste aansluit bij onze strategie: periodieke donaties en nalatenschappen van particulieren. We richten ons eveneens op baten van loterijorganisaties en andere organisaties zonder winststreven die onze visie delen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 5.388.032

Particulieren
70%
Organisaties zonder winststreven
21%
Loterijen
9%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 3.422.284

Bestemmingsreserves
37%
Continuïteitsreserve
35%
Bestemmingsfondsen
28%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?