print PDF
CBF Erkenningspaspoort

War Trauma Foundation

Capaciteitsopbouw in de geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning
Info Sinds 1 januari 2001

Dit willen we oplossen

Het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning voor mensen en gemeenschappen in onderontwikkelde gebieden, die getroffen zijn door een humanitaire crisis.

Dit is waar we trots op zijn

lokale medewerkers van 7 hulporganisaties trainen in Nigeria, die vervolgens mentale problemen kunnen herkennen bij de slachtoffers van Boko Haram.

Dit willen we bereiken
Door de kloof tussen kennis en actie te overbruggen, kunnen we levens redden en de geestelijke gezondheid en het sociaal welzijn van mensen verbeteren.
Dit gaven we uit in 2018 € 681.888
 • Maatschappelijk doel 70%
 • Wervingskosten 18%
 • Kosten administratie en beheer 12%
Zo bereiken we ons doel
 1. Capaciteitsopbouw in de geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning
 2. Onderzoek naar en verspreiding van kennis van de geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning
 3. Communicatie en advies (onder meer MHPSS expertisenetwerken)
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 478.353
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 63%
 • Voorlichting en bewustwording 37%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 598.312
 • Particulieren 9%
 • Bedrijven 21%
 • Subsidies 13%
 • Organisaties zonder winststreven 48%
 • Overig 10%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 255.488
 • Continuïteitsreserve 5% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 95% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 5 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 9 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl