Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Wensstichting SHAMAJO

Laat meervoudig gehandicapten onbeperkt genieten!

Dit willen we oplossen

Wensstichting SHAMAJO wil de kwaliteit van leven van (ernstig) meervoudig gehandicapten in Nederland structureel verbeteren. Wij komen op voor hun belangen omdat ze dat zelf niet kunnen.

Dit is waar we trots op zijn

De ontspanning die de deelnemers aan onze evenementen ervaren en het direct zichtbare positieve effect op hun gemoedstoestand, zorgbehoefte en omgang met hun directe omgeving. Dit gun je deze groep elke dag!

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Mensen met een beperking
Actief in
Nederland

Sinds 1 februari 2016

Dit willen we bereiken

Onze missie is om (ernstig) meervoudig gehandicapten onbeperkt te laten genieten.

Dit gaven we uit in 2021

€ 15.711

Beheer en administratie
57%
Maatschappelijk doel
43%

Zo bereiken we ons doel

1. We dragen bij aan bewustwording en educatie door evenementen en hartenwensen te organiseren.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 6.775

Recreatie, sport en wensvervulling
100%

Zo komen wij aan ons geld

Naast particuliere en bedrijfsmatige donateurs werven we fondsen door gerichte aanvragen te doen. Diverse stichtingen delen de opbrengst van hun events met ons. Voor de grotere evenementen draagt de desbetreffende instelling een aanzienlijk deel van de begroting bij.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 11.098

Organisaties zonder winststreven
83%
Particulieren
17%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 18.996

Overige reserves
100%