print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Wetlands International

Behoud en herstel van wetlands voor mens en natuur.
Info Sinds 1 november 2011

Dit willen we oplossen

In een verstedelijkende planeet met groeiende klimaat verandering, gaan wetlands zienderogen achteruit en onstaan steeds meer watertekorten en schadelijke overstromingen. We verliezen biodiversiteit en productief land terwijl maatschappelijke spanningen toenemen.

Dit is waar we trots op zijn

In ons rapport "Water shocks: Wetlands and Human Migration in the Sahel" onderbouwen we hoe de krimp van wetlands in de Sahel bijdraagt aan ondermijning van veiligheid, toenemende maatschappelijke spanningen en mensen dwingt tot migratie, inclusief naar Europa.

Dit willen we bereiken
Onze visie is een wereld waar wetlands worden gekoesterd voor hun schoonheid, hun natuurlijke hulpbronnen en het leven dat ze ondersteunen.
Dit gaven we uit in 2020 € 8.689.904
 • Maatschappelijk doel 87%
 • Beheer en administratie 10%
 • Werving 3%
Zo bereiken we ons doel
1. We ontwikkelen, analyseren en delen kennis over onze afhankelijkheid van wetland voor effectiever beleid en praktijk.
2. We bundelen lokale ervaringen en successen om hiermee wereldwijd beleid, praktijk en investeringen te beinvloeden.
3. We catalyseren actie voor behoud en herstel van wetlands wereldwijd en ontwikkelen innovatieve en strategische partnerschappen hiervoor.
4. ......
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 7.535.762
 • Lobby en belangenbehartiging 100%
Zo komen wij aan ons geld
Donoren, etc...
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 8.645.404
 • Subsidies 75%
 • Organisaties zonder winststreven 22%
 • Bedrijven 2%
 • Verkopen en overig - 0%
 • Particulieren 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 1.375.245
 • Continuïteitsreserve 91%
 • Bestemmingsreserves 8%
 • Bestemmingsfondsen 1%
Medewerkers Info 36 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen 5 doelgroepen
Actief in 31 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl