Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Wetlands International

Behoud en herstel van wetlands voor mens en natuur.

Dit willen we oplossen

In een verstedelijkende planeet met groeiende klimaat verandering, gaan wetlands zienderogen achteruit en onstaan steeds meer watertekorten en schadelijke overstromingen. We verliezen biodiversiteit en productief land terwijl maatschappelijke spanningen toenemen.

Dit is waar we trots op zijn

In ons rapport "Water shocks: Wetlands and Human Migration in the Sahel" onderbouwen we hoe de krimp van wetlands in de Sahel bijdraagt aan ondermijning van veiligheid, toenemende maatschappelijke spanningen en mensen dwingt tot migratie, inclusief naar Europa.

Medewerkers
36 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 november 2011

Dit willen we bereiken

Onze visie is een wereld waar wetlands worden gekoesterd voor hun schoonheid, hun natuurlijke hulpbronnen en het leven dat ze ondersteunen.

Dit gaven we uit in 2020

€ 8.689.904

Maatschappelijk doel
87%
Beheer en administratie
10%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. We ontwikkelen, analyseren en delen kennis over onze afhankelijkheid van wetland voor effectiever beleid en praktijk.
2. We bundelen lokale ervaringen en successen om hiermee wereldwijd beleid, praktijk en investeringen te beinvloeden.
3. We catalyseren actie voor behoud en herstel van wetlands wereldwijd en ontwikkelen innovatieve en strategische partnerschappen hiervoor.
4. ......

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 7.535.762

Lobby en belangenbehartiging
100%

Zo komen wij aan ons geld

Donoren, etc...

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 8.645.404

Subsidies
75%
Organisaties zonder winststreven
22%
Bedrijven
2%
Verkopen en overig
- 0%
Particulieren
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 1.375.245

Continuïteitsreserve
91%
Bestemmingsreserves
8%
Bestemmingsfondsen
1%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?