Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


WWF-NL

Onze missie is even uitdagend als helder: werken aan een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur

Dit willen we oplossen

Biodiversiteit neemt af door verlies van leefgebied, ontbossing, vervuiling, klimaatverandering en overbevissing. Door de druk van de mens op de natuur zijn populaties wilde dieren sinds 1970 wereldwijd met gemiddeld 60 procent gedaald.

Dit is waar we trots op zijn

Dankzij jarenlange bescherming zijn er meer groene zeeschildpadden op Bonaire, van ongeveer 150 rond 2003 tot bijna 500 nu. En we hebben een belangrijke corridor tussen 2 stukken regenwoud in Argentinië veilig kunnen stellen waar inmiddels 25 soorten zoogdieren gebruik van maken.

Medewerkers
148 fte
Vrijwilligers
2.800
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1997

Dit willen we bereiken

Broeikasgas met 40% verminderen Impact van het voedselsysteem halveren Rivieren schoon en stromend houden Ontbossing stoppen Duurzame visserij verdubbelen Illegale handel in dieren en planten stoppen 30% van land en zee beschermen

Dit gaven we uit in 2021

€ 74.299.000

Maatschappelijk doel
88%
Werving
8%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. We focussen op twaalf landschappen wereldwijd, waar we naast bescherming ook inzetten op herstel en veerkracht van de natuur.
2. We kaarten en pakken maatschappelijke problemen aan, zoals plasticvervuiling en de invloed van ons eet- en leefgedrag op de natuur.
3. We bewegen burgers, bedrijven, overheden en ngo’s om tijd en geld te investeren en hun gedrag aan te passen voor een duurzame samenleving.
4. Om ons doel te bereiken willen we het beleid van belangrijke, invloedrijke Nederlandse spelers positief beïnvloeden.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 65.332.000

Aankoop en beheer
89%
Voorlichting en bewustwording
11%

Zo komen wij aan ons geld

Fondsenwerving (particulieren en bedrijven), subsidies, bijdrage loterij-organisatie, beleggingsopbrengsten, baten uit hoofde van verkoop goederen en diensten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 65.357.000

Particulieren
51%
Subsidies
23%
Loterijen
21%
Organisaties zonder winststreven
3%
Bedrijven
2%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 44.401.000

Bestemmingsfondsen
44%
Continuïteitsreserve
43%
Bestemmingsreserves
13%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?