print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

WWF-NL

Onze missie is even uitdagend als helder: het creëren van een wereld waar mens en natuur floreren door het activeren van miljoenen mensen.
Info Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

Biodiversiteit neemt af door verlies van leefgebied, ontbossing, vervuiling, klimaatverandering en overbevissing. Door de druk van de mens op de natuur zijn populaties wilde dieren sinds 1970 wereldwijd met gemiddeld 60 procent gedaald.

Dit is waar we trots op zijn

Twee mooie resultaten uit 2019: ‘Tuvaijuittuq’ (‘het ijs smelt nooit’) in het Canadese Noordpoolgebied wordt een van de grootste beschermde gebieden ter wereld en samen met andere, lokale partners is het gelukt om de ivoorhandel in Singapore te verbieden.

Dit willen we bereiken
Broeikasgas met 40% verminderen
Impact van het voedselsysteem halveren
Rivieren schoon en stromend houden
Ontbossing stoppen
Duurzame visserij verdubbelen
Illegale handel in dieren en planten stoppen
30% van land en zee beschermen
Dit gaven we uit in 2019 € 55.712.000
 • Maatschappelijk doel 84%
 • Werving 11%
 • Beheer en administratie 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. We focussen op twaalf landschappen wereldwijd, waar we naast bescherming ook inzetten op herstel en veerkracht van de natuur.
 2. We kaarten en pakken maatschappelijke problemen aan, zoals plasticvervuiling en de invloed van ons eet- en leefgedrag op de natuur.
 3. We bewegen burgers, bedrijven, overheden en ngo’s om tijd en geld te investeren en hun gedrag aan te passen voor een duurzame samenleving.
 4. Om ons doel te bereiken willen we het beleid van belangrijke, invloedrijke Nederlandse spelers positief beïnvloeden.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 46.723.000
 • Aankoop en beheer 83%
 • Voorlichting en bewustwording 17%
Zo komen wij aan ons geld
Fondsenwerving (particulieren en bedrijven), subsidies, bijdrage loterij-organisatie, beleggingsopbrengsten, baten uit hoofde van verkoop goederen en diensten.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 57.022.000
 • Particulieren 57%
 • Loterijen 27%
 • Subsidies 9%
 • Organisaties zonder winststreven 4%
 • Bedrijven 2%
 • Verkopen en overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 32.792.000
 • Continuïteitsreserve 57%
 • Bestemmingsreserves 23%
 • Bestemmingsfondsen 20%
De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2019
Medewerkers Info 138 fte
Vrijwilligers Info 3.300
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen 6 doelgroepen
Actief in 45 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl