print PDF
CBF Erkenningspaspoort

WNF

Bij WWF geloven we in een wereld waarin mens en natuur samengaan. Daar werken we elke dag aan, samen met jou. Be one with nature.
Info Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

Biodiversiteit neemt af door verlies van leefgebied van dieren, ontbossing, vervuiling, klimaatverandering en overbevissing. Uit het Living Planet Report 2016 blijkt dat landdierpopulaties zijn afgenomen met 38%, zeedierpopulaties met 36% en zoetwaterdierpopulaties zelfs met 81%.

Dit is waar we trots op zijn

Twee mooie resultaten uit 2017: samen met andere, lokale partners is het ons gelukt om de ivoorhandel in China te verbieden. En na jaren van onderhandeling en lobby is de Pantanal (Zuid-Amerika), het grootste wetland ter wereld, tot beschermd gebied verklaard.

Dit willen we bereiken
Broeikasgas met 40% verminderen
Impact van het voedselsysteem halveren
Rivieren schoon en stromend houden
Ontbossing stoppen
Duurzame visserij verdubbelen
Illegale handel in dieren en planten stoppen
30% van land en zee beschermen
Dit gaven we uit in 2018 € 58.124.000
 • Maatschappelijk doel 86%
 • Wervingskosten 11%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Naast het wereldwijd beschermen van bedreigde diersoorten richten we ons op de thema's bossen, zoetwater, oceanen, klimaat en voedsel.
 2. We bewegen burgers, bedrijven, overheden en ngo's om tijd, kennis, invloed en geld te investeren in een duurzame samenleving.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 49.718.000
 • Aankoop en beheer 86%
 • Voorlichting en bewustwording 14%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 55.463.000
 • Particulieren 60%
 • Bedrijven 2%
 • Loterijen 24%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Subsidies 10%
 • Overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 29.470.000
 • Continuïteitsreserve 45% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 26% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 30% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 127 fte
Vrijwilligers 3.500
Sector Natuur en milieu
Actief in 45 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl