Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


WWF-NL

Onze missie is even uitdagend als helder: werken aan een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur

Dit willen we oplossen

Biodiversiteit neemt af door verlies van leefgebied, ontbossing, vervuiling, klimaatverandering en overbevissing. Door de druk van de mens op de natuur zijn populaties wilde dieren sinds 1970 wereldwijd met gemiddeld 60 procent gedaald.

Dit is waar we trots op zijn

Twee mooie resultaten uit 2020: het aantal zwarte neushoorns is in dertig jaar tijd ruim verdubbeld, van 2500 in de jaren ’90 tot 5600 anno 2020. En een oceaangebied van 4500 km2 bij Antarctica wordt gesloten voor krillvisserij, een grote stap voorwaarts voor betere bescherming.

Medewerkers
145 fte
Vrijwilligers
2.500
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1997

Dit willen we bereiken

Broeikasgas met 40% verminderen
Impact van het voedselsysteem halveren
Rivieren schoon en stromend houden
Ontbossing stoppen
Duurzame visserij verdubbelen
Illegale handel in dieren en planten stoppen
30% van land en zee beschermen

Dit gaven we uit in 2020

€ 57.464.000

Maatschappelijk doel
84%
Werving
11%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

  1. We focussen op twaalf landschappen wereldwijd, waar we naast bescherming ook inzetten op herstel en veerkracht van de natuur.
  2. We kaarten en pakken maatschappelijke problemen aan, zoals plasticvervuiling en de invloed van ons eet- en leefgedrag op de natuur.
  3. We bewegen burgers, bedrijven, overheden en ngo’s om tijd en geld te investeren en hun gedrag aan te passen voor een duurzame samenleving.
  4. Om ons doel te bereiken willen we het beleid van belangrijke, invloedrijke Nederlandse spelers positief beïnvloeden.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 48.368.000

Aankoop en beheer
85%
Voorlichting en bewustwording
15%

Zo komen wij aan ons geld

Fondsenwerving (particulieren en bedrijven), subsidies, bijdrage loterij-organisatie, beleggingsopbrengsten, baten uit hoofde van verkoop goederen en diensten.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 75.747.000

Particulieren
46%
Loterijen
40%
Subsidies
10%
Organisaties zonder winststreven
2%
Bedrijven
1%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 49.170.000

Bestemmingsfondsen
47%
Continuïteitsreserve
38%
Bestemmingsreserves
15%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?