Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Wycliffe Bijbelvertalers

Ieder mens op deze wereld toegang geven tot de Bijbel in zijn eigen taal.

Dit willen we oplossen

Wij geloven dat God mensen verandert door Zijn Woord, de Bijbel. Daarom gunnen we iedereen een Bijbel die ze werkelijk begrijpen. In talloze huizen, kerken en volken klinkt het verlangen naar het Evangelie in de eigen taal. Samen willen we die wens waarmaken!

Dit is waar we trots op zijn

Met ongeveer 125 veldmedewerkers wereldwijd werken we aan Bijbelvertaalprojecten, moedertaalonderwijs en alfabetisering. En we ondersteunen vele projecten. We zijn dankbaar dat we dit werk mogen doen. Vol passie zetten we ons in voor: Iedereen een Bijbel in de taal van zijn hart!

Medewerkers
19 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2000

Dit willen we bereiken

Ieder mens moet toegang krijgen tot de Bijbel in zijn eigen taal.

Dit gaven we uit in 2020

€ 6.292.988

Maatschappelijk doel
88%
Werving
8%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Taalonderzoek
2. Alfabetiseringswerk
3. Bijbelvertaalwerk
4. Bijbelgebruik

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 5.529.524

Evangelisatie en zending
100%

Zo komen wij aan ons geld

Voornamelijk uit de particuliere achterban en bedrijven. Ook stichtingen en fondsen dragen bij aan het Bijbelvertaalwerk.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 7.811.413

Particulieren
63%
Organisaties zonder winststreven
26%
Bedrijven
12%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 3.719.427

Bestemmingsreserves
43%
Bestemmingsfondsen
40%
Continuïteitsreserve
16%
Herwaarderingsreserve
1%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?