print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Wycliffe Bijbelvertalers

Ieder mens op deze wereld toegang geven tot de Bijbel in zijn eigen taal.
Info Sinds 1 januari 2000

Dit willen we oplossen

Wij geloven dat God mensen verandert door Zijn Woord, de Bijbel. Daarom gunnen we iedereen een Bijbel die ze werkelijk begrijpen. In talloze huizen, kerken en volken klinkt het verlangen naar het Evangelie in de eigen taal. Samen willen we die wens waarmaken!

Dit is waar we trots op zijn

Met ongeveer 130 veldmedewerkers wereldwijd werken we aan Bijbelvertaalprojecten, moedertaalonderwijs en alfabetisering en ondersteunen we vele projecten. We zijn dankbaar dat we dit werk mogen doen. Vol passie zetten we ons in voor: Iedereen een Bijbel in de taal van zijn hart!

Dit willen we bereiken
Ieder mens moet toegang krijgen tot de Bijbel in zijn eigen taal.
Dit gaven we uit in 2018 € 5.972.335
 • Maatschappelijk doel 89%
 • Wervingskosten 7%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Taalonderzoek
 2. Alfabetiseringswerk
 3. Bijbelvertaalwerk
 4. Bijbelgebruik
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 5.326.343
 • Evangelisatie en zending 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 6.059.024
 • Particulieren 57%
 • Bedrijven 9%
 • Organisaties zonder winststreven 34%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 2.107.814
 • Continuïteitsreserve 23% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 18% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Herwaarderingsreserve 1% Ontstaan door waardestijging van eigendom.
 • Bestemmingsfondsen 58% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 16 fte
Vrijwilligers 345
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in 26 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl