Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Dierenzorg Zaanstreek

Dierenzorg is een dierenwelzijnsorganisatie in de Zaanstreek en bestaat uit een dierenopvang en een dierenambulance (24 uur per dag)

Dit willen we oplossen

Dierenzorg Zaanstreek wil zichtbaar zijn en vanuit haar maatschappelijke taak en een centrale rol spelen bij de bewustwording van Dierenwelzijn bij alle burgers en partners in de regio.

Dit is waar we trots op zijn

Al 80 jaar bieden wij zwerf- en afstand dieren asiel en al 40 jaar bieden wij hulp en vervoeren aan dieren in nood. Dit door vele vrijwilligers onder begeleiding van vakbekwame medewerkers in dienst en Bestuur.

Medewerkers
4 fte
Vrijwilligers
0
Sector Dieren
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 september 2018

Dit willen we bereiken

Wij willen de dieren in onze regio optimale zorg bieden en onze klanten telkens positief verassen. Wij willen deskundige hulp en de beste service verlenen. Wij anticiperen op de actuele behoefte in de regio en op ontwikkelingen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 438.038

Maatschappelijk doel
89%
Beheer en administratie
11%

Zo bereiken we ons doel

1. De Ambulancedienst van Dierenzorg Zaanstreek is 24 uur per dag en zeven dagen in de week bereikbaar. De dienst heeft twee dierenambulances.
2. In het asiel vangen wij zwerf en afstand honden en katten op. Zij krijgen de benodigde fysieke en mentale zorg. Hierna worden ze geplaatst.
3. Daarnaast wordt op diverse manieren voorlichting en informatie over dierenwelzijn gegeven en over de werkzaamheden die worden verricht
4. Als een erkend leerbedrijf worden stagiairs begeleid. Er wordt ruimte geboden aan vele vrijwilligers die een waardevolle bijdrage leveren.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 389.773

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

We ontvangen inkomsten uit ons pension, creche, donaties uit legaten/collectes/lotterij/donateurs en we ontvangen een vergoeding van de gemeenten voor het uitvoeren van wettelijke taken.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 476.147

Verkopen en overig
37%
Subsidies
36%
Particulieren
22%
Bedrijven
4%
Loterijen
1%
Organisaties zonder winststreven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.070.123

Bestemmingsreserves
84%
Overige reserves
16%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?