print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Het Zeeuwse Landschap

Bescherming van natuur, landschap en erfgoed. Zeeland blijft niet vanzelf mooi!
Info Sinds 1 januari 2004

Dit willen we oplossen

Het Zeeuwse Landschap zet zich in voor bescherming en behoud van de Zeeuwse natuur, voor behoud van de landschapswaarden van Zeeland, en behoud van het Zeeuwse gebouwde erfgoed in het buitengebeid

Dit is waar we trots op zijn

Succesvolle projecten op het gebied van de versterking van de natuur op het platteland; een continue stroom van natuur-verbeteringsprojecten; een groeiend aantal erfgoedobjecten in bezit en beheer van Het Zeeuwse Landschap.

Dit willen we bereiken
Het Zeeuwse Landschap streeft naar (1) versterking van de populaties wilde planten en dieren op het platteland, naar (2) vergroting van de biodiversiteit in de natuurgebieden, en (3) naar een groter aantal veiliggestelde en gerestaureerde historische panden in het buitengebied.
Dit gaven we uit in 2020 € 6.369.000
 • Maatschappelijk doel 87%
 • Beheer en administratie 12%
 • Werving 1%
Zo bereiken we ons doel
1. In samenwerking met de boeren natuurinclusieve landbouw bevorderen, o.a. door inzet van eigen grond.
2. Verbetering van miliecondities in de natuurgebieden
3. Verwerving en restauratie van historisch belangrijke gebouwen (bv. boerderijen)
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 5.561.000
 • Aankoop en beheer 77%
 • Voorlichting en bewustwording 23%
Zo komen wij aan ons geld
Provinciale subsidies en donaties Nationale Postcode Loterij
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 6.553.000
 • Subsidies 66%
 • Loterijen 14%
 • Verkopen en overig 13%
 • Particulieren 7%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 13.729.000
 • Continuïteitsreserve 28%
 • Bestemmingsreserves 25%
 • Bestemmingsfondsen 25%
 • Overige reserves 22%
Medewerkers Info 38 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen Algemeen publiek
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl