Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Het Zeeuwse Landschap

Bescherming van natuur, landschap en erfgoed. Zeeland blijft niet vanzelf mooi!

Dit willen we oplossen

Het Zeeuwse Landschap zet zich in voor bescherming en behoud van de Zeeuwse natuur, voor behoud van de landschapswaarden van Zeeland, en behoud van het Zeeuwse gebouwde erfgoed in het buitengebied

Dit is waar we trots op zijn

Succesvolle projecten op het gebied van de versterking van de natuur op het platteland; een continue stroom van natuur-verbeteringsprojecten; een groeiend aantal erfgoedobjecten in bezit en beheer van Het Zeeuwse Landschap.

Medewerkers
30 fte
Vrijwilligers
228
Doelgroepen
Algemeen publiek
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2004

Dit willen we bereiken

Het Zeeuwse Landschap streeft naar (1) versterking van de populaties wilde planten en dieren op het platteland, naar (2) vergroting van de biodiversiteit in de natuurgebieden, en (3) naar een groter aantal veiliggestelde en gerestaureerde historische panden in het buitengebied.

Dit gaven we uit in 2021

€ 6.067.000

Maatschappelijk doel
83%
Beheer en administratie
16%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. In samenwerking met de boeren natuurinclusieve landbouw bevorderen, o.a. door inzet van eigen grond.
2. Verbetering van miliecondities in de natuurgebieden
3. Verwerving en restauratie van historisch belangrijke gebouwen (bv. boerderijen)

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 5.064.000

Aankoop en beheer
89%
Voorlichting en bewustwording
11%

Zo komen wij aan ons geld

Provinciale subsidies en donaties Nationale Postcode Loterij

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 6.243.000

Subsidies
65%
Loterijen
15%
Verkopen en overig
11%
Particulieren
9%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 13.902.000

Continuïteitsreserve
31%
Bestemmingsfondsen
24%
Bestemmingsreserves
23%
Overige reserves
22%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?