Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


ZOA

Wij zijn er voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt door een oorlog of een ramp. We bieden noodhulp en blijven trouw tijdens de wederopbouw.

Dit willen we oplossen

In deze wereld vol conflicten, onrecht, armoede en natuurrampen ondersteunen wij mensen die lijden als gevolg van gewapende conflicten en natuurrampen. Dat doen we door langdurige betrokkenheid, van noodhulp tot wederopbouw. We helpen ongeacht geslacht, afkomst, geloof, leeftijd.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn aanwezig in crisisgebieden als Jemen, Zuid-Sudan en Syrië. We helpen vluchtelingen en ontheemden aan een dak boven hun hoofd en schoon drinkwater. Maar ook in landen als Burundi en Oeganda blijven we trouw tijdens de wederopbouw. We zijn er.

Medewerkers
74 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1998

Dit willen we bereiken

Geïnspireerd door het christelijk geloof ondersteunt ZOA mensen die lijden door oorlogen of natuurgeweld. We helpen hen bij het weer opbouwen van een bestaan zodat ze in vrede een waardig leven kunnen leiden in hun gemeenschappen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 62.829.902

Maatschappelijk doel
95%
Werving
3%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Noodhulpprojecten
2. Wederopbouwprojecten op het gebied van landbouw, water en sanitatie, vredesopbouw, onderwijs, onderdak en voedselzekerheid.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 59.911.327

(Directe) dienst- en hulpverlening
99%
Voorlichting en bewustwording
1%

Zo komen wij aan ons geld

Ons werk is onmogelijk zonder de hulp van onze donateurs en vrijwilligers. Naast de bijdragen van onze achterban ontvangen we ook financiering van institutionele donoren, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Europese Unie en de Verenigde Naties.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 61.523.147

Subsidies
82%
Particulieren
10%
Organisaties zonder winststreven
5%
Bedrijven
3%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 11.876.729

Bestemmingsreserves
65%
Bestemmingsfondsen
18%
Continuïteitsreserve
17%