Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Zorgeloos naar School met een Chronische Aandoening

Alle kinderen en jongeren met een chronische aandoening zorgeloos naar school in het regulier onderwijs

Dit willen we oplossen

In elke klas zitten gemiddeld 3 leerlingen/ studenten met een chronische aandoening, zoals migraine, spierziekte of astma. In totaal zijn dat 870.000 kinderen. Daarbij krijgt 1/3 niet de ondersteuning die hij of zij nodig heeft, met verzuim, terugval of uitval tot gevolg.

Dit is waar we trots op zijn

Onze impact. De inbreng van de stichting leidt tot 67% meer begrip, 56% meer maatwerk, 31% minder leerachterstand en 29% minder verzuim.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
25
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 augustus 2017

Dit willen we bereiken

We werken aan onze droom dat over vijf jaar alle leerlingen en studenten met een chronische aandoening in het reguliere onderwijs zorgeloos naar school gaan.

Dit gaven we uit in 2021

€ 35.930

Maatschappelijk doel
94%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Bij scholen drempels weghalen om met de leerling/student & ouder een maatwerkoplossing te formuleren en vervolgens die ook te kunnen bieden.
2. Ouders, leerlingen en studenten zo toerusten dat ze de benodigde ondersteuning op school goed geregeld krijgen.
3. In Den Haag & elders deze groep op de kaart zetten en de speelruimte op het snijvlak van onderwijs & zorg zoveel mogelijk te verruimen.
4. Met zoveel mogelijk strategische partners samenwerken om onze doelen slimmer en sneller te bereiken.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 33.664

Voorlichting en bewustwording
63%
(Directe) dienst- en hulpverlening
20%
Educatie, opleidingen en cursussen
12%
Lobby en belangenbehartiging
6%

Zo komen wij aan ons geld

Wij ontvangen geen enkele structurele subsidie. Voordeel hiervan is dat we geheel onafhankelijk en 100% voor ons doel kunnen gaan. We zetten in op giften, donaties, crowdfunding en projectsubsidies.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 43.763

Organisaties zonder winststreven
73%
Particulieren
27%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 55.415

Overige reserves
100%