print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

ZZg / Zeister Zendingsgenootschap

Steun bieden aan de zendingsopdracht van onze partnerorganisaties in het buitenland.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

Geestelijke en materiële nood lenigen van de doelgroep van partnerorganisaties in het buitenland, in het bijzonder in het Zuiden.

Dit is waar we trots op zijn

Bijdrage geleverd aan het toekomstperspectief van (aids)weeskinderen door opvang in eigen familiekring met ondersteuning van onze (door het ZZg gesteunde) kerkelijke partnerorganisaties in Tanzania.

Dit willen we bereiken
Verbetering van toegang tot geestelijke zorg, diaconale zorg, onderwijs, gezondheidszorg en inkomensverbetering voor de doelgroepen van onze partnerorganisaties in het buitenland.
Dit gaven we uit in 2018 € 964.895
 • Maatschappelijk doel 66%
 • Beheer en administratie 19%
 • Werving 15%
Zo bereiken we ons doel
 1. Steun aan theologische opleidingen van partnerkerken.
 2. Steun aan diaconale instellingen (kindertehuizen, verzorgingstehuizen etc.) van partnerorganisaties.
 3. Steun aan lager en middelbaar onderwijs en vaktrainingen verzorgd door partnerorganisaties.
 4. Steun aan gezondheidszorg verzorgd door partnerorganisaties.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 637.130
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 59%
 • Voorlichting en bewustwording 25%
 • Evangelisatie en zending 17%
Zo komen wij aan ons geld
Vanouds (1793) wordt het werk gesteund door particuliere donateurs. Nog steeds vormen giften van particulieren en kerkelijke gemeenten een belangrijke inkomstenbron. Daarnaast levert het belegde vermogen inkomsten ter dekking van de organisatiekosten.
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.728.744
 • Particulieren 86%
 • Organisaties zonder winststreven 14%
 • Verkopen en overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 4.921.724
 • Bestemmingsreserves 66%
 • Bestemmingsfondsen 25%
 • Continuïteitsreserve 8%
Medewerkers Info 5 fte
Vrijwilligers Info 14
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 10 doelgroepen
Actief in 10 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl