print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

ZZg / Zeister Zendingsgenootschap

Steun bieden aan de zendingsopdracht van onze partnerorganisaties in het buitenland.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

Pastorale en materiële nood lenigen van de doelgroep van onze partnerorganisaties in het buitenland, in het bijzonder in het Zuiden.

Dit is waar we trots op zijn

Wegens Covid-19 pandemie zorgden we voor een nieuwe IC- / isolatiekamer in een Surinaams ziekenhuis. Snelle realisatie door goede en inspirerende samenwerking met mensen van de partnerorganisatie. Levert energie op bij onszelf en enthousiasme bij onze achterban om mee te doen.

Dit willen we bereiken
Ondersteunen van pastorale en diaconale zorg, onderwijs, gezondheidszorg en inkomensverbetering voor de doelgroepen van onze partnerorganisaties in het buitenland.
Dit gaven we uit in 2020 € 833.479
 • Maatschappelijk doel 63%
 • Beheer en administratie 21%
 • Werving 16%
Zo bereiken we ons doel
1. Steun aan theologische opleidingen van partnerkerken.
2. Steun aan diaconale doelen van onze partnerorganisaties. Bijvoorbeeld hulp aan weeskinderen en zorg voor ouderen.
3. Steun aan basis- en voortgezet onderwijs en vaktrainingen verzorgd door partnerorganisaties.
4. Steun aan gezondheidszorg verzorgd door partnerorganisaties.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 525.365
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 73%
 • Voorlichting en bewustwording 21%
 • Evangelisatie en zending 6%
Zo komen wij aan ons geld
Vanouds (1793) wordt het werk gesteund door particuliere donateurs. Nog steeds vormen giften van particulieren en kerkelijke gemeenten een belangrijke inkomstenbron. Daarnaast levert het belegde vermogen inkomsten ter dekking van de organisatiekosten.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 819.646
 • Particulieren 73%
 • Organisaties zonder winststreven 27%
 • Verkopen en overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 4.927.010
 • Bestemmingsreserves 67%
 • Bestemmingsfondsen 25%
 • Continuïteitsreserve 8%
Medewerkers Info 5 fte
Vrijwilligers Info 10
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 10 doelgroepen
Actief in 13 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl