Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


ZZg / Zeister Zendingsgenootschap

Steun bieden aan de zendingsopdracht van onze partnerorganisaties in het buitenland.

Dit willen we oplossen

Pastorale en materiële nood lenigen van de doelgroep van onze partnerorganisaties in het buitenland, in het bijzonder in het Zuiden.

Dit is waar we trots op zijn

Met onze inzet werd het mogelijk nieuwe leslokalen te bouwen voor het Kilangala Vocationale Training Centre. Succesvolle fondsenwerving én enthousiaste deskundigen brachten voldoende middelen op voor de bouw van nieuwe praktijklokalen en de inrichting daarvan.

Medewerkers
5 fte
Vrijwilligers
10
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1998

Dit willen we bereiken

Ondersteunen van pastorale en diaconale zorg, onderwijs, gezondheidszorg en inkomensverbetering voor de doelgroepen van onze partnerorganisaties in het buitenland.

Dit gaven we uit in 2020

€ 833.479

Maatschappelijk doel
63%
Beheer en administratie
21%
Werving
16%

Zo bereiken we ons doel

1. Steun aan theologische opleidingen van partnerkerken.
2. Steun aan diaconale doelen van onze partnerorganisaties. Bijvoorbeeld hulp aan weeskinderen en zorg voor ouderen.
3. Steun aan basis- en voortgezet onderwijs en vaktrainingen verzorgd door partnerorganisaties.
4. Steun aan gezondheidszorg verzorgd door partnerorganisaties.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 525.365

(Directe) dienst- en hulpverlening
73%
Voorlichting en bewustwording
21%
Evangelisatie en zending
6%

Zo komen wij aan ons geld

Vanouds (1793) wordt het werk gesteund door particuliere donateurs. Nog steeds vormen giften van particulieren en kerkelijke gemeenten een belangrijke inkomstenbron. Daarnaast levert het belegde vermogen inkomsten ter dekking van de organisatiekosten.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 819.646

Particulieren
73%
Organisaties zonder winststreven
27%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 4.927.010

Bestemmingsreserves
67%
Bestemmingsfondsen
25%
Continuïteitsreserve
8%