print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

ZZg / Zeister Zendingsgenootschap

Steun bieden aan de zendingsopdracht van onze partnerorganisaties in het buitenland.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

Pastorale en materiële nood lenigen van de doelgroep van onze partnerorganisaties in het buitenland, in het bijzonder in het Zuiden.

Dit is waar we trots op zijn

Met onze steun (en wervingsinspanning) kon de opleiding tot Gezondheidszorg Assistent gediplomeerde GzA's afleveren in Suriname. Deze GzA's bieden basisgezondheidszorg aan de bevolking in het binnenland en zijn daarmee belangrijk voor het welzijn van kwetsbare gemeenschappen.

Dit willen we bereiken
Ondersteunen van pastorale en diaconale zorg, onderwijs, gezondheidszorg en inkomensverbetering voor de doelgroepen van onze partnerorganisaties in het buitenland.
Dit gaven we uit in 2019 € 1.064.171
 • Maatschappelijk doel 71%
 • Beheer en administratie 17%
 • Werving 13%
Zo bereiken we ons doel
1. Steun aan theologische opleidingen van partnerkerken.
2. Steun aan diaconale doelen van onze partnerorganisaties. Bijvoorbeeld hulp aan weeskinderen en zorg voor ouderen.
3. Steun aan basis- en voortgezet onderwijs en vaktrainingen verzorgd door partnerorganisaties.
4. Steun aan gezondheidszorg verzorgd door partnerorganisaties.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 750.619
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 43%
 • Evangelisatie en zending 41%
 • Voorlichting en bewustwording 17%
Zo komen wij aan ons geld
Vanouds (1793) wordt het werk gesteund door particuliere donateurs. Nog steeds vormen giften van particulieren en kerkelijke gemeenten een belangrijke inkomstenbron. Daarnaast levert het belegde vermogen inkomsten ter dekking van de organisatiekosten.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 988.929
 • Particulieren 71%
 • Organisaties zonder winststreven 29%
 • Verkopen en overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 5.060.478
 • Bestemmingsreserves 70%
 • Bestemmingsfondsen 22%
 • Continuïteitsreserve 8%
Medewerkers Info 5 fte
Vrijwilligers Info 14
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 10 doelgroepen
Actief in 10 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl