Skip to main content
Close Menu

Klachtenprocedure

Voor het indienen van een klacht over het CBF of over een goed doel kunt u het contactformulier op de Contactpagina gebruiken.

Klachten over een goed doel met de CBF-Erkenning dienen eerst bij het goede doel zelf te worden ingediend. Wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u de klacht indienen bij het CBF.

Klachten over het CBF kunnen schriftelijk worden ingediend bij het CBF, ter attentie van de directie.
Deze klachten worden door de directie behandeld en onder de aandacht gebracht van de raad van toezicht.

U kunt de procedure van de klachtenafhandeling hier lezen.

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.